Etikettarkiv: tiggeri

Tiggeri och pengars ondska

Pengar är ganska aktuellt numera, inte minst genom tiggeridebatten. Regeringen har just bett folk sluta ge pengar till tiggare och ge dem till hjälporganisationer istället. Jag återkommer till detta i slutet på inlägget, så ”stay tuned”, som det heter.

Pengar är kanske den mest civilisationsdrivande uppfinningen någonsin. Genom att gå från direkt byteshandel till att byta varor och tjänster mot generella betalningsmedel möjliggörs en enorm ökning i handel och specialisering, vilket i sin tur driver fredliga utbyten och till synes gränslösa välståndsökningar. Demokratin är svår att tänka sig utan att en borgerlig stadsbefolkning, handelsmän och yrkesmän, via pengar kunnat bygga maktpositioner som balanserat och med tiden överskuggat feodala maktcentra.

Ändå finns det i många kretsar en stark skepsis mot pengar och handel. Uttrycket ”pengar är roten till allt ont” är välkänt. Det finns ett antal saker som är förbjudna att göra mot betalning (men tillåtet utan betalning). Sex, organdonationer, röster i allmänna val, surrogatmödraskap är exempel. Andra transaktioner är förbjudna om man inte betalar tillräckligt mycket, såsom arbete. Ibland är det tvärtom förbjudet att ta mycket betalt för varor, exempelvis vid katastrofer, andrahandsmarknad för biljetter eller när det gäller hyresrätter.

Allt detta har sitt ursprung i den socialistiska axeln i 3D-modellen, dvs den upplevda konflikten mellan utnyttjare och utnyttjad. Den ena parten, ibland säljare och ibland köpare, upplevs ha en maktposition och då finns en stark socialistisk reflex att reglera bort möjligheten till ”utnyttjande”. Men den som inte är socialist, utan antar att folk är kompetenta att ta beslut i frågor som rör dem själva, förstår ofta att när parterna utför en transaktion så anser dessa att det förbättrar deras respektive situationer (och dessutom normalt sett mer än alla andra frivilligt tillgängliga transaktioner just där och då).  Den logiska slutsatsen är att förbud endast kan försämra deras situationer.

Jag har apropå det en intressant bok på min läslista, Markets without Limits, skriven av filosoferna Brennan och Jaworski, med tesen att allt som man får ge bort gratis också borde få säljas för pengar. (Nej, tyvärr får jag inget betalt för reklamen.)

marketswithoutlimits

För att återgå till tiggarna utanför våra affärer och köpcentra, så har jag aldrig gett dem några pengar. Det beror inte på att jag är särskilt snål – min senaste donation var för bara ett par dagar sedan till en crowdfundingkampanj för att ge exemplar av boken The Climate Gamble till alla deltagare på klimattoppmötet. Det beror inte heller bara på att jag är såpass introvert att jag tycker att det är jobbigt att löpa gatlopp mellan främlingar som tilltalar mig, utan framförallt handlar det om att jag inte ser tiggeri som något konstruktivt.

Jag är för frihet och vill absolut inte hindra någon från att donera pengar till tiggare. Men är det inte otroligt inkonsekvent att socialisterna accepterar det? När man ger pengar till tiggare, så utnyttjar man tiggare för att själv få emotionell tillfredsställelse och status som en god och givmild människa. Pengarna är inte en gåva, utan man köper denna tjänst av tiggarna, och tiggarnas motprestation är deras förödmjukelse, mördande tristess, en lång resa till ett annat land, samt påfallande ofta frusenhet, plågsamma positioner och social isolering från en familj som behöver sina anhöriga hos sig.

Tid är det värdefullaste som finns, och som ”arbetsgivare” till tiggare så ger du dem rena motsatsen till kompetensutveckling – du köper tiggarnas tid medan den förstörs, spolas ner i toaletten, framför dina ögon. Är inte detta ett långt värre utnyttjande än sexköparens, som trots allt betalar tusenlappar för mycket korta förlopp?

Javisst, pengar i koppen ger båda parter något (godhetskänslor respektive inkomst) som de värderar högre än det som de offrar (pengar respektive tid). Det är alltså bättre än inget. Men om man tänker längre än näsan räcker måste det finnas bättre transaktioner! Jag är alltså för en gångs skull helt enig med regeringen. Tror man att donationer hjälper människor, finn då sätt att göra dessa donationer utan att förstöra åratal av romers liv och utan att kräva av dem att de ska förödmjuka sig i ett kallt klimat långt hemifrån.

Tiggeri i 3D

Knappast någon har väl undgått att moderaterna börjat plädera för förbud 3d-person-beggar-26742781mot organiserande av tiggeri? Förslaget och argumentationen är en utmärkt illustration av den politiska 3D-modellen! Jag bloggade om den för ungefär ett år sen – i korthet har ekonomiprofessor Arnold Kling noterat hur folk argumenterar baserat på vad de ser som den viktigaste konfliktytan i samhället:

  • konservativa fokuserar på barbari vs civilisation,
  • socialister fokuserar på utnyttjare vs utnyttjad
  • liberaler fokuserar på tvång vs frihet.

Beatrice Ask var den moderat som fick presentera förslaget på DN Debatt, och tog även diskussionen i P1 Morgon. Om politiker vore djur skulle Beatrice Ask vara en fästing med borrelia. Hon är ganska oansenlig men gör ändå mycket skada, och imponerar främst genom sin otroliga förmåga att bita sig fast länge vid köttgrytorna. Men det är inte alls för att kritisera henne som jag tänkte kommentera radiointervjun (som hon för övrigt genomför rutinerat och nästan felfritt), utan för att illustrera modellen.

Dagens svenska politiker, tyvärr, spelar ofta över hela fältet och försöker vara lagom och appellera till alla. Journalister, däremot, har en mycket kraftig tendens att angripa allt och alla med argument enbart hämtade från utnyttjare-utnyttjad-axeln. Några Ask-citat från den 12 minuter långa intervjun:

”Det finns personer som ordnar resor, har utsättning av personer, vem ska sitta var, som arrangerar en massa saker som sker kring en del av det som är tiggeri, och det tycker inte vi är rimligt, för i detta ligger ju ett utnyttjande av utsatta människor.”

Här talar hon alltså till socialister med argument från utnyttjare-utnyttjad-axeln. Som ett experiment kan man förresten prova med att ersätta ”det som är tiggeri” med ”det som är arbete”, så får man en helt normal kommunistisk position.

”Däremot vill vi inte förbjuda människor att be om hjälp, för det har vi aldrig tyckt varit rimligt.”

Här talar hon (enda gången i hela intervjun) till liberalerna på tvång-frihet-axeln, men hon gör det bara lite pliktskyldigt för om möjligt släta över saken inför ljumma liberaler. (Inför lite mer hardcore-liberaler är det förstås ingen idé.)

”Vi har stora bekymmer med illegala bosättningar, sanitära problem, människor som far illa under ovärdiga förhållanden.”

Här talar hon främst till sina egna, de konservativa, på barbari-civilisations-axeln. Men hon vet att hon redan har dem med sig, så hon lägger minst lika mycket krut under intervjun på utnyttjande-axeln.

”Vi måste se till att vi någorlunda snabbt har användbara regler och verktyg, så att vi kan se till att människor som nyttjar sin fria rörlighet ändå lever upp till kravet att man ska följa landets lagar och regler och så att människor inte far illa”

Den här meningen kommer närmast att vara en liten fadäs i mina ögon, och inte särskilt förvånande kommer den när hon mot slutet av intervjun faller tillbaka på sin konservativa instinkt och talar om regler för reglernas skull. (Självklart öppet för andra tolkningar – många ser nog inte samma sak i den meningen som jag.)

Journalisten då? Hon siktar nästan uteslutande på att slå hål på Asks appelleringar till socialisterna på utnyttjare-utnyttjad-axeln. Hon gör det genom att fråga flera gånger om man kunde vara säker på att det var utnyttjande och genom att fråga vad Asks argument hade med utnyttjande att göra (journalisten markerade alltså när vissa argument låg på den konservativa axeln).

Det är värt att notera att journalisten inte gjorde några signifikanta försök att angripa från liberalism-axeln, förutom en fråga i början där hon undrade varför det skulle förbjudas att gå ihop om en gemensam bussresa exempelvis. Väldigt klent när den mest tydliga och uppenbara angreppsvektorn är den liberala. Varför inte fråga om inte de organiserande personerna gör stor nytta när de hjälper fattiga att hjälpa sig själva och när de strukturerar upp vem som ska sitta var etc? Varför inte dra parallellen till reguljärt arbete?

Hursomhelst, detta demonstrerar 3D-modellens kraft och hur den kan vara ändamålsenligare än den vanliga 2D-modellen med social kontra ekonomisk frihet. Fundera gärna på om en analys av intervjun utifrån den gängse 2D-modellen ger lika tydliga förklaringar.

Vad jag tycker om tiggeri? Jag tycker folk ska ha rätt att tigga och att organisering ska vara tillåtet. Jag skänker däremot inget eftersom jag ser personligt tiggeri som ett i allmänhet dåligt sätt att utveckla och använda humankapital. Jag tycker dessutom inte om tiggeriet känslomässigt, antagligen mest för att jag är ganska introvert och tycker att det är lite jobbigt att löpa gatlopp bland främlingar som försöker ta kontakt. Jag stör mig inte på andras sanitära olägenheter, men självklart ska markägarens äganderätt upprätthållas och staten hjälpa till med det. Jag tycker alltså om moderaternas förslag att stärka verktygen för avhysning, men ogillar förslaget om förbud mot organisering.