månadsarkiv: juni 2015

Globala trender i elproduktion 2014

Några av de största kontroverserna kring val av elproduktion handlar om hur snabbt det går att skala upp CO2-fria tekniker och hur stor andel intermittenta kraftslag som ett elnät klarar av. Låt oss titta på hur ”fakta på marken” utvecklats.

När det gäller kärnkraft, vindkraft och solceller är det bara europeiska länder som ens är i närheten av att pressa gränserna. Delvis, givetvis, för att vi består av ett gytter av små rika stater, men ändå:

  • Sydkoreas kärnkraftsandel, 30%, är den största utanför Europa. Tio länder i Europa har större andel med Frankrike på topp med 78%.
  • USAs vindkraftsandel, 4%, är den största utanför Europa. Femton länder i Europa har större andel med Danmark på topp med 41%. (Danmark är dock inte en eget elnät, vilket gör att dess höga andel inte är relevant för frågeställningen. Irland och Iberiska halvön (Spanien+Portugal) är däremot egna elnät och har nått drygt 20%.)
  • Australiens solcellsandel, 2%, är den största utanför Europa. Åtta länder i Europa har större andel med Grekland på topp med 9%.

Såhär ser min graf över hur snabbt elproduktion skalat historiskt bland de bästa pionjärländerna, uppdaterad med BPs nya data för 2014:

electricity_uptake-2014

Som synes är inget land i närheten av att skala upp sol eller vind lika snabbt som kärnkraft skalades upp redan för 30-40 år sen. Något som kanske förvånar är att Grekland snabbt seglat upp som solcells-ledare trots djup ekonomisk kris. Detta faktum fick mig att titta lite extra på siffrorna och inse en viss kvalitativ skillnad mellan kärnkraft å ena sidan och vindkraft/solceller å andra sidan. Det handlar om att kärnkraftens uppskalning sammanföll med ökande elproduktion i respektive land, medan snabb uppskalning av sol och vind sammanfaller med minskande elproduktion!

Exempel (varning, går att argumentera för cherry-picking här): Danmark stack från 20% vind till dagens 40% samtidigt som elproduktionen sjönk från 39 TWh till 32 TWh idag (-18%). Greklands elproduktion peakade år 2008 på 64 TWh och är nu nere på 50 TWh (-22%). Sverige, däremot, låg på cirka 90 TWh år 1977 och sen drog kärnkraften iväg och tio år senare låg vi på 147 TWh (+64%).

För en grön ideolog är givetvis minskad elproduktion något gott, men för oss som bryr oss om miljö och mänskligt välstånd, i opposition till asketisk ideologi, är det tvärtom. Dessutom handlar det om vad de folkrika, fattigare länderna är intresserade av att kopiera.

De två största länderna, befolkningsmässigt och när det gäller CO2-utsläpp, är Kina och Indien. Låt oss se på hur de skalar:

china_ramping_2014 india_ramping_2014

 

Som synes har vindkraften gått om kärnkraften i dessa länder, medan solkraften inte nått signifikanta nivåer. Nivåerna allmänt är ännu mycket låga och inga slutsatser kan dras av detta utom att kolkraften fortfarande är kung. Kina har hyggligt mycket kärnkraft i pipen, så det är inte omöjligt att den åter passerar vindkraften om ett par-tre år.

Energi 2014

Imorse släpptes BP Statistical Review 2015. Den här statistiksamlingen ser jag som världens främsta när det gäller energi och det releasedagen borde jag egentligen ha semester för att blogga, men tyvärr… Passar på att ge några uppdaterade grafer över energianvändningen i världen. Värt att nämna att icke-termiska källor av BP multipliceras med ca tre för att sätta dem på likvärdig fot med termiska källor. Enheten är genomgående energimängden i en miljon ton olja, eller Mtoe (million tonnes of oil equivalent).

Energitillförseln i världen per energislag under 2014:world_energy_by_source_2014

Solcellerna har nått tre promille. Vindkraften tolv promille. Men hur har det förändrats? Först, låt oss friska upp minnet när det gäller ökningen 2013:world_energy_increase_2013

För den som är orolig för klimatet så blev förändringen 2014 trots allt bättre (notera skillnad i skala på Y-axeln):

world_energy_increase_2014

Alla energislag, inklusive kol, ökar alltså även 2014. Totalt ökade energianvändningen med 221 Mtoe år 2013 och bara 121 Mtoe år 2014. Notera att det verkar som att dessa färska data motsäger tidigare rapporter om minskade CO2-utsläpp under 2014!

Olja, gas, kol, vattenkraft och vindkraft hade mindre ökningar 2014 än 2013. Kärnkraft, solceller och övrigt förnybart hade större ökningar 2014 än 2013. Kol ökar förvisso ganska lite jämfört med tidigare år, men det är värt att känna till att kolkonsumtionen tenderar att revideras uppåt i senare statistik, samt att Kina fortsätter expandera kolkraftskapaciteten.

Förnybart exklusive vattenkraft utgör fortfarande en mycket liten del av total energitillförsel, vilket lätt ses i en staplad graf:

world_energy_series_stacked_area_2014Om vi istället plottar varje energislag för sig i en graf, så ser vi bland annat att oljan följer sin kurva sen början av 80-talet rätt väl. Ingen peak oil, alltså. År 2014 ökade oljan i särklass mest av alla energislag:

world_energy_series_curves_2014Vi ser också att sol och vind ännu är långt ifrån att matcha kärnkraftens rampningskurva under 80-talet, men att kärnkraften i princip står och stampar just nu. 1984-1985, precis innan Tjernobyl, ökade kärnkraften med cirka 50 Mtoe/år, medan sol och vind tillsammans idag adderar ungefär hälften per år. Mer om det i ett senare inlägg.