Etikettarkiv: cornu

Tillväxthaveristernas senaste

Cornu och Schlaug går inte precis från klarhet till klarhet i sina senaste alster.

”Bloggen Cornucopia? är Sveriges största oberoende blogg inom finans, ekonomi och miljö, samt en av de största inom politik.” Så inleder bloggaren sin Om bloggen-sida. Hans motto/underrubrik till bloggen som helhet är ”Oändlig tillväxt i en ändlig värld?”.

Både hans inriktning och hans filosofi kretsar alltså kring ekonomi och tillväxt. Tillväxten är som bekant BNPs derivata och man skulle därför kunna förvänta sig att bloggaren har kläm på vad BNP är. Tydligen inte. Under rubriken Lördagsmys: Fler mellanhänder höjer BNP exemplifierar han med företaget Spotify och hävdar att inblandade mellanhänders omsättning till fullo(!) räknas in i BNP. Han skriver bland annat: ”Totalt har slutkundens köp av Spotifytjänst för 100:- SEK inklusive moms lett till 80+16+80+51+3=230:- SEK i omsättning och BNP-aktivitet.”

Även en kort grundkurs i nationalekonomi på universitetsnivå nämner förstås att BNP kan mätas på tre sätt: produktionsmetoden, utgiftsmetoden och inkomstmetoden.  Förenklat innebär det alltså att:

BNP = producenternas förädlingsvärden = slutanvändarnas utgifter = löner och vinster.

Även den mycket korta svenska wikipediasidan om BNP täcker detta. Hade Cornucopia hört talas om ekvivalensen hade han knappast fått för sig att misstolka produktionsmetoden till att handla om producenternas försäljningsvärden.

Vad kan bloggaren göra med denna fadäs? Fyra huvudspår: Låtsas som att det regnar, göra en pudel, radera inlägget eller ropa ”April april!” mitt i december. Vi får se. (Kanske lite barnsligt av mig att hacka på honom, men jag är väl inte mognare än så, kan tänka.)

haha

Schlaug då? I en bloggpostning idag angriper han att Lorentz Tovatt, grön ungdoms språkrör, för att svära i kyrkan genom att på DN Debatt hävda Sveriges ”decoupling”, dvs att BNP kan öka utan att energibehov eller utsläpp ökar. Tovatt har förstås helt rätt och det är glädjande att se att det finns sådana insikter bland de unga gröna. Att grönkonservativa som Schlaug gör våldsamt motstånd är inget konstigt, eftersom de har investerat så oerhört mycket kraft och prestige i en livsstilsmoralism och samhällskritik som bygger på premissen att tillväxt är ondska.

Här hänvisar Schlaug till några i det grönakademiska komplexet, KTH-forskare inom ”miljöstrategisk analys” samt inom ”urbana och regionala studier” som replikerade på Tovatt. De skrev:

Enligt Naturvårdsverket (Rapport 6483, 2012) ökade svenskarnas utsläpp av koldioxidekvavilenter med 9 procent mellan 2000 och 2008, sett till konsumtionen. Medan de inhemska utsläppen minskade med 13 procent, ökade utsläppen utomlands med 30 procent. Det goda exemplet finns inte.

(Ja, de skrev verkligen ”ekvavilenter”! Taskigt eller inkompetent av DN att inte rätta?) Även Cornu hånade Tovatt med hänvisning till grönakademikerna. Låt oss reda ut det här. BNP i Sverige ökade realt cirka 20% under perioden. Samtidigt minskade utsläppen i Sverige med 13%. Totalt ligger Sverige idag på ungefär en femtedel av världens genomsnittliga CO2-utsläpp per BNP-krona. Dessa forskares slutsats är att ”det goda exemplet finns inte”. Det är facepalm redan här!

När man belastar Sverige med våra handelspartners CO2-utsläpp har man gjort en otroligt ytlig analys. Jag har tidigare visat att konsumtionsmodellen är obsolet, men låt oss ändå använda den för resonemangets skull. Dessa grönakademiker och Schlaug hävdar med stöd av konsumtionsmodellen inte bara att Sverige har en grönmoralisk skuld för att inte vara lika slutet som Nordkorea, utan även något mycket skarpare, nämligen att det inte finns något ”gott exempel”, dvs att decouplingen egentligen inte finns!

Men för att belägga avsaknad av ett ”gott exempel” så räcker det inte att visa att skurkstaten Tyskland och andra handelspartners STRUNTAT i att decoupla. Man måste troliggöra att de INTE KAN decoupla på samma sätt som vi har gjort. Dvs man behöver visa att vi i Sverige mycket kraftigt ökat vår import av produktkategorier som både har höga ”inbäddade” CO2-utsläpp och som inte kan produceras med kärnkraftsel eller som inte skulle produceras energisnålare i modern svensk produktion. Det finns mig veterligen ingen som varit i närheten av att belägga detta, vilket förstås beror på att det helt enkelt inte är så. Sverige exporterar produkter med högt energiinnehåll och låga utsläpp. Vår utrikeshandel gör nytta, inte skada, för miljön!

Peak oil, schmeak oil

Jag hade beef med peakaren Cornu om frackingens EROEI och kostnader för några månader sen. (Läs gärna den del av kommentarskedjan där jag är inblandad). Jag hävdade att eftersom det kostar cirka $20 att producera frackad olja, och all denna kostnad definitivt inte är energi, så är EROEI minst 10:1, snarare än Cornus uppgivna 3:1. (Om det kostar $20 att producera olja som är värd $100 så är EROEI minst 5:1, och om hälften av kostnaden inte härrör från olja är den 10:1.) Nu är EROEI ganska oviktigt, men kostnaden är förstås intressantare. När jag hade överbevisat Cornu om denna blev han knäpptyst, av förståeliga skäl.

Frackingrevolutionen har alltså gjort idén om peak oil stendöd, men Cornu verkade häromveckan vädra lite morgonluft då USAs energimyndighet tydligen nedgraderat de ”utvinningsbara” reserverna för USA största potentiella skifferformation med 96% då det visat sig svårare att fracka fältet än vad man tidigare antagit. Men trots att domedagsprofeterna omedelbart korkade upp champagneflaskorna är det alldeles för tidigt att dra några långtgående slutsatser av detta lilla halmstrå. Det där är ETT fält och de saknade 96%-en finns kvar och kan mycket väl låsas upp igen av ytterligare tekniska framsteg eller ekonomiska incitament (att övriga mer lätt-tillgängliga fält är maximalt utvecklade så att investeringarna söker sig dit ändå) då tekniken fortfarande utvecklas.

Fortfarande är det så att oljeutvinningen i USA ser ut som en hockeyklubba och landet kommer antagligen redan 2016 överträffa sin senaste nationella ”peak oil” som inträffade för mer än 40 år sen. De flesta är överens om att peak oil inte lätt låter sig förutspås, utan måste konstateras i efterhand. USAs erfarenhet visar dock att det inte ens räcker med att vänta 40 år för att bli säker på att en historisk peak inte kommer överträffas!

Ännu är det bara USA som frackat på allvar pga det tekniska och olje-infrastrukurella försprång de skaffat sig som pionjärer på området och, faktiskt, pga att många amerikanska delstater helt enkelt låter det ske, dvs utan alltför mycket byråkrati i vägen. Men USA utgör bara 6% av jordens landyta (och varför skulle man inte kunna utvinna på samma sätt under havsbottnen?). Inget tyder heller på att USA är särskilt speciellt när det gäller shale-reserver.

I dagarna tecknade Ryssland kontrakt med BP om att utvinna olja ur shale-formationerna i Domanik, exempelvis. En annan shale-reserv i Ryssland är det gigantiska Bazhenov-fältet som uppskattas innehålla cirka 1.2 biljoner fat olja, nog för 40 år av dagens världskonsumtion. Hur mycket av det som till slut kommer utvinnas är förstås en helt öppen fråga, men ändå.

Går det att komparera ”stendöd”? Stendöd, stendödare, stendödast? Peak oil-idén är stendöd. Peak gas är stendödare. Peak coal är stendödast! Se google trends:

peaks

Ändå hävdar Cornu i ett färskt inlägg att peak coal inträffar 2020-2030. Det är fullständigt okunnigt ur ett geologiskt perspektiv eftersom det finns helt extrema kolreserver. Givetvis hoppas jag att vi helt enkelt slutar med kol ändå och går över på kärnkraft, men geologiskt sett finns ingen peak coal i sikte.

Onödiga myndigheter (S)

Cornucopia raljerar över sossarnas strategier för att spara pengar, publicerade på SVD Brännpunkt, men mjölkar inte riktigt debatt-artikeln på hela dess värde. Det intressantaste är nämligen deras val av överflödiga myndigheter:

Såhär skriver de: ”Vi vill minska antalet analysmyndigheter för att organisera denna verksamhet på ett mer effektivt sätt. Inom statsförvaltningen finns ett stort antal analys- och granskningsmyndigheter. Trafikanalys, Myndigheten för kulturanalys, Tillväxtanalys, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Inspektionen för socialförsäkringarna, Inspektionen för arbetslöshetskassorna och Myndigheten för vårdanalys är några.”

De vill alltså bli av med intern granskning och slippa obekväma analyser av sina policies och sin offentliga förvaltning. Man vill ta bort sån intern kontroll, men vill gärna behålla övriga myndigheter och deras miljon- och miljardrullningar. Några axplock:

 • Nämnden för hemslöjdsfrågor
 • Nordiska Afrikainstitutet
 • Forum för levande historia
 • Polarforskningssekretariatet
 • Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
 • Nämnden för statligt stöd till trossamfund.
 • Alkoholsortimentsnämnden
 • Gentekniknämnden
 • Konstnärsnämnden
 • Nämnden mot diskriminering
 • Presstödsnämnden
 • Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
 • Rederinämnden
 • Sameskolstyrelsen
 • Sametinget
 • Statens centrum för arkitektur och design
 • Statens konstråd
 • Statens kulturråd
 • Statens medieråd
 • Statens musikverk
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Sveriges författarfond
 • Verket för innovationssystem
 • Tillväxtverket

Någon som tror att sossarna vill avveckla dessa? Det skulle möjligen vara de två sista, då…