Etikettarkiv: peak-oil

Helgläsning v26

1. Ryssland har tagit sitt nästa steg i sitt program för snabba breeders genom att nå ”first criticality” för nybyggda BN-800-reaktorBeloyarsk 4. Den här typen av reaktorer utnyttjar uranet 50-100 gånger bättre, vilket betyder att de i praktiken inte kräver någon gruvdrift.

2. En timmes extra sömn gav lägre vikt hos ungdomar, via Träna Styrka. Också en fascinerande inblick i hur sydkoreanska ungdomar pressas i studiehänseende.

3. Kina siktar på kärnreaktorer för $0.9/W, motsvarande knappt 10 miljarder kronor för den ökända finne-reaktorn. Det är ger el billigare än kol. Jämförelsevis kostar sol och vind cirka $2/W att bygga, men kärnkraft producerar som bekant 3x mer än vind och 6x mer än sol per watt.

4. Cornucopia tjatar förstås vidare om att ett stort shale-fält i USA visat sig svårare att utvinna ifrån än tidigare tänkt. Däremot så talar han tyst om en annan nyhet jag är övertygad om att han läst: Ni kanske känner till Bakken-shale-fältet i USA, som nyligen sällat sig till det tiotal fält i världen som någonsin producerat en miljon fat/dag? Det finns ett djupare liggande lager under Bakken som är ännu större, och som man nu börjat exploatera med fantastiska resultat. Man tror att Bakken och dess underliggande systerfält har 577-903 miljarder fat olja, eller 20-30 gånger världsproduktionen. Med dagens teknik är bara litegrann av detta utvinningsbart, men det händer saker på området hela tiden. Vadå peak oil?

5. Ett exempel ur högen när det gäller exalterad grön retorik: Den indiska staten Karnataka ska skaffa sig 2000 MW solceller till 2022, vilket är en ”solrevolution”. Vi snackar alltså om en stat med över 60 miljoner invånare, som alltså ska bygga sig sol-motsvarigheten till en fjärdedels kärnreaktor. På bara 8 år. Grattis, liksom.

6. Mitt bästa exempel på idiotisk mix – och samtidigt en riktigt cool video. Ni har säkert sett det redan – det har trendat länge nu: Solar freaking roadways!

Vägbeläggning, energiproduktion, avloppshantering, materialåtervinning, is- och snöborttagning, basketplaner, vägmarkeringar, älgvarningar, allt i en enda go blandning. Som sagt, videon är het, men konceptet kan aldrig duga för massmarknad. Däremot duger det bra för att crowdfunda $2.2 miljoner på Indiegogo!

7. Varför har sjuksköterskor och lärare dålig lön? I ett nötskal, monopsoni:

Peak oil, schmeak oil

Jag hade beef med peakaren Cornu om frackingens EROEI och kostnader för några månader sen. (Läs gärna den del av kommentarskedjan där jag är inblandad). Jag hävdade att eftersom det kostar cirka $20 att producera frackad olja, och all denna kostnad definitivt inte är energi, så är EROEI minst 10:1, snarare än Cornus uppgivna 3:1. (Om det kostar $20 att producera olja som är värd $100 så är EROEI minst 5:1, och om hälften av kostnaden inte härrör från olja är den 10:1.) Nu är EROEI ganska oviktigt, men kostnaden är förstås intressantare. När jag hade överbevisat Cornu om denna blev han knäpptyst, av förståeliga skäl.

Frackingrevolutionen har alltså gjort idén om peak oil stendöd, men Cornu verkade häromveckan vädra lite morgonluft då USAs energimyndighet tydligen nedgraderat de ”utvinningsbara” reserverna för USA största potentiella skifferformation med 96% då det visat sig svårare att fracka fältet än vad man tidigare antagit. Men trots att domedagsprofeterna omedelbart korkade upp champagneflaskorna är det alldeles för tidigt att dra några långtgående slutsatser av detta lilla halmstrå. Det där är ETT fält och de saknade 96%-en finns kvar och kan mycket väl låsas upp igen av ytterligare tekniska framsteg eller ekonomiska incitament (att övriga mer lätt-tillgängliga fält är maximalt utvecklade så att investeringarna söker sig dit ändå) då tekniken fortfarande utvecklas.

Fortfarande är det så att oljeutvinningen i USA ser ut som en hockeyklubba och landet kommer antagligen redan 2016 överträffa sin senaste nationella ”peak oil” som inträffade för mer än 40 år sen. De flesta är överens om att peak oil inte lätt låter sig förutspås, utan måste konstateras i efterhand. USAs erfarenhet visar dock att det inte ens räcker med att vänta 40 år för att bli säker på att en historisk peak inte kommer överträffas!

Ännu är det bara USA som frackat på allvar pga det tekniska och olje-infrastrukurella försprång de skaffat sig som pionjärer på området och, faktiskt, pga att många amerikanska delstater helt enkelt låter det ske, dvs utan alltför mycket byråkrati i vägen. Men USA utgör bara 6% av jordens landyta (och varför skulle man inte kunna utvinna på samma sätt under havsbottnen?). Inget tyder heller på att USA är särskilt speciellt när det gäller shale-reserver.

I dagarna tecknade Ryssland kontrakt med BP om att utvinna olja ur shale-formationerna i Domanik, exempelvis. En annan shale-reserv i Ryssland är det gigantiska Bazhenov-fältet som uppskattas innehålla cirka 1.2 biljoner fat olja, nog för 40 år av dagens världskonsumtion. Hur mycket av det som till slut kommer utvinnas är förstås en helt öppen fråga, men ändå.

Går det att komparera ”stendöd”? Stendöd, stendödare, stendödast? Peak oil-idén är stendöd. Peak gas är stendödare. Peak coal är stendödast! Se google trends:

peaks

Ändå hävdar Cornu i ett färskt inlägg att peak coal inträffar 2020-2030. Det är fullständigt okunnigt ur ett geologiskt perspektiv eftersom det finns helt extrema kolreserver. Givetvis hoppas jag att vi helt enkelt slutar med kol ändå och går över på kärnkraft, men geologiskt sett finns ingen peak coal i sikte.

EROEI är bullshit

Om ni lyssnat på någon ur peak oil-sekten någon gång, så har du helt säkert också hört begreppet EROEI. Det står för Energy Returned On Energy Invested, och handlar, precis som namnet antyder, om hur mycket energi som krävs för att utvinna energi ur en energikälla.

Peakare, precis som andra sekterister, tror att de har speciella insikter som andra inte har, och EROEI är ett kärnbegrepp i just deras villfarelse. Peakarna har nämligen bestämt sig för att ekonomer är idioter som inte förstår att EROEI är helt avgörande medan pris är irrelevant.

I själva verket är det tvärtom. EROEI är av akademiskt intresse, medan priset är praktiskt avgörande och bär betydligt mer information. Peakarna hos bland annat ASPO Sverige tror att vissa nivåer av EROEI krävs för att samhället ska fungera:

asposverige

Jag tänkte leda i bevis att det är helt feltänkt. Vi börjar med lite matte:

eroei2

EROEI (E) definieras som brutto genom input. Låt oss ställa upp ett enkelt ekvationssystem:

E = B / I
N = B – I

Vi är intresserade av att få ut en viss netto-energi till samhället och vill veta hur mycket brutto-energi vi då behöver generera, givet olika EROEI. Vi eliminerar alltså I och löser för B och får då:

B = N / (1 – 1/E)

Låt oss nu anta att vi har energikällor med EROEI 5:1, vilket alltså inte räcker långt enligt peakarna. Men ekvationen ovan visar att allt vi behöver göra för att få all den netto-energi vi behöver vid denna EROEI är att ha en bruttoproduktion 25% högre än nettot. Vill vi ha exempelvis 100 i nettoenergi så behöver vi generera B = 100 / (1 – 1/5) = 125.

Varför skulle det vara svårt att skala upp energiproduktions-operationen med 25%? Det är det förstås inte! EROEI säger alltså väldigt lite av värde, och dessutom är det svårt att definiera systemgränserna. Ingår kalorierna som kärnkraftsoperatören äter i kärnkraftens input, exempelvis? Utvinningskostnaden, däremot, fångar allt det vi behöver veta inklusive investeringskostnader, arbete, energi-insats, transporter mm.

Peakare är förresten en underkategori av domedagsprofeterna, och de väljer noggrant ut fakta som främjar domedagsprofetior. Det innebär att de sällan eller aldrig erkänner någon hög EROEI utom för begränsade energikällor, framförallt konventionell olja som enligt dem snart tar slut. De letar istället upp skräpforskning som hävdar låga EROEI för kärnkraft, frackad olja mm, trots att dessa energislag i realiteten har mycket god EROEI.

Okej, att angripa peakare idag är lite att sparka på de som ligger, eftersom frackingrevolutionen har gjort att de är totalt ute. Såhär trendar ”peak oil” som sökterm hos Google enligt Google Trends. ’nuff said.

trend

Frikopplingen mellan energi och tillväxt

Undertecknad har utkämpat många bataljer om energi kontra BNP med bland annat peakaren ”Cornucopia?”, vars valspråk är ”Evig tillväxt i en ändlig värld?”. Han och många andra debattörer bland peak-oil-troende och gröna ideologer talar om en hård koppling mellan tillväxt och BNP i världen, och att vi därmed kan glömma fortsatta förbättringar i levnadsstandard. Vid en första ytlig anblick kan de se ut som att de har rätt, exempelvis i grafer som denna:

image003

Ovan ser vi alltså BNP-utvecklingen i världen kontra energiutvecklingen. Förutom återhämtningen i BNP efter oljekrisen, så följs BNP och energi åt ganska väl. Men om vi delar upp energi-tillväxten i sina komponenter, nämligen energi/capita-ökningar och befolkningsökningar, så börjar en annan bild framträda.

image007

Total-energin är förstås produkten av ovanstående två kurvor. Räknar man på det, så ser man att bara 23% av energiökningen de senaste 40 åren beror på att vi individuellt konsumerar mer energi. 77% beror på att vi helt enkelt blivit fler! En välståndsökning på 104% har endast medfört 24% högre energikonsumtion.

Om man tittar på olika kategorier av länder så blir bilden ännu tydligare. Då blir det uppenbart att mogna länder mättades helt i energi-avseende per person redan på 70-talet, och att per-capita-ökningen alltså sker s.k. u-länder.

image001

 

Vi ser att USA, Tyskland, UK snarast minskar sitt energibehov per capita. USA ligger konstant högre pga lägre energiskatter, medan Kina jagar ifatt och troligen snart mättas vid en europeisk nivå. Peakarna bortförklarar ofta att vi i väst har ekonomisk tillväxt utan energitillväxt genom att skylla på att vi flyttat industriproduktionen till Kina. Ovanstående graf visar att detta är felaktigt, eftersom Kina inte kom in på banan på allvar förrän i slutet på 90-talet efter omfattande liberaliseringar.

Peakarna ligger alltså cirka 40 år efter i sin förståelse av hur vårt välstående beror av energi. Befolkningen ska enligt FNs demografer plana ut kring 9-10 miljarder år 2050, och allt fler av världens länder mättas i energi-hänseende. Alltså planar det globala energibehovet ut, och att möta detta är inget problem alls, förutom vad gäller växthuseffekt och partikelutsläpp. Energi finns det gott om. Mer om det i senare postningar.

Fotnot: Data hämtat från Världsbanken via Gapminder. Jag har tagit mig friheten att justera bort en spik i energi-siffrorna vid 1991 när östblockets data kom med.