Helgläsning v15

1. Att ha koll på storleksordningar är nyttigt och bra. Här är en update om handelsbalanser. År 2006 hade Kina störst handelsöverskott. Gissa hur det låg till 2013! Svaret finns hos Conversable Economist.

2. Vänstern både hemmavid och internationellt (ex: Schlaug) kampanjar mot handelsavtalet TTIP och framförallt mot dess skiljedomsförfarande. Demokratin är inte ”på riktigt” om inte Chavez-replikas överallt ska kunna expropriera andra länders företags investeringar, tydligen. TTIP ska ge ungefär $100 miljarder per år i ökad BNP till vardera USA, EU och övriga världen. PM Nilsson uttrycker rimliga farhågor över Sveriges inställning med vår nya grönröda regering.

3. Mark Perry om hur kostnader för medicinska ingrepp ökat i USA. Skönhetsoperationer +34% på 16 år, icke-kirurgiska skönhetsingrepp -21%. Övriga medicinska tjänster (som huvudsakligen täcks av försäkringar eller statliga program): +89%. Är det en slump att det man betalar för själv på en privat marknad blir billigare (jämfört med KPI), medan övrigt blir dyrare?

4. De militära drönarnas historia, av gästbloggare hos Juan Cole.

5. Senaste fem årens förnybart-investeringar har harvat kring $250 mdr/år. Vad har $1250 mdr det gett oss? Cirka 200 GW vindkraft och 140 GW sol. Hade kunnat bli 300 GW kärnkraft istället, för cirka tre gånger mer energileverans per år med tre gånger så lång livslängd. Övning till läsaren: Hur lång tid tar en global ”omställning” till förnybart med den årliga investeringsvolymen?

6. Bryan Caplan om små politiska skillnader.

En tanke kring ”Helgläsning v15

  1. Hej,
    kostnadsutvecklingen inom amerikansk sjukvård har intressanta paralleller till liknande företeelser i Sverige, t.ex. kostnader för hantverkartjänster före och efter ROT introducerades. Ett annat exempel är de subventioner som gick att få för bergvärmeinstallation cirka tio år sedan.

    I bägge fallen är/blev marknaden rejält skev som ett resultat av subventionerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *