månadsarkiv: mars 2014

Frikopplingen mellan energi och tillväxt

Undertecknad har utkämpat många bataljer om energi kontra BNP med bland annat peakaren ”Cornucopia?”, vars valspråk är ”Evig tillväxt i en ändlig värld?”. Han och många andra debattörer bland peak-oil-troende och gröna ideologer talar om en hård koppling mellan tillväxt och BNP i världen, och att vi därmed kan glömma fortsatta förbättringar i levnadsstandard. Vid en första ytlig anblick kan de se ut som att de har rätt, exempelvis i grafer som denna:

image003

Ovan ser vi alltså BNP-utvecklingen i världen kontra energiutvecklingen. Förutom återhämtningen i BNP efter oljekrisen, så följs BNP och energi åt ganska väl. Men om vi delar upp energi-tillväxten i sina komponenter, nämligen energi/capita-ökningar och befolkningsökningar, så börjar en annan bild framträda.

image007

Total-energin är förstås produkten av ovanstående två kurvor. Räknar man på det, så ser man att bara 23% av energiökningen de senaste 40 åren beror på att vi individuellt konsumerar mer energi. 77% beror på att vi helt enkelt blivit fler! En välståndsökning på 104% har endast medfört 24% högre energikonsumtion.

Om man tittar på olika kategorier av länder så blir bilden ännu tydligare. Då blir det uppenbart att mogna länder mättades helt i energi-avseende per person redan på 70-talet, och att per-capita-ökningen alltså sker s.k. u-länder.

image001

 

Vi ser att USA, Tyskland, UK snarast minskar sitt energibehov per capita. USA ligger konstant högre pga lägre energiskatter, medan Kina jagar ifatt och troligen snart mättas vid en europeisk nivå. Peakarna bortförklarar ofta att vi i väst har ekonomisk tillväxt utan energitillväxt genom att skylla på att vi flyttat industriproduktionen till Kina. Ovanstående graf visar att detta är felaktigt, eftersom Kina inte kom in på banan på allvar förrän i slutet på 90-talet efter omfattande liberaliseringar.

Peakarna ligger alltså cirka 40 år efter i sin förståelse av hur vårt välstående beror av energi. Befolkningen ska enligt FNs demografer plana ut kring 9-10 miljarder år 2050, och allt fler av världens länder mättas i energi-hänseende. Alltså planar det globala energibehovet ut, och att möta detta är inget problem alls, förutom vad gäller växthuseffekt och partikelutsläpp. Energi finns det gott om. Mer om det i senare postningar.

Fotnot: Data hämtat från Världsbanken via Gapminder. Jag har tagit mig friheten att justera bort en spik i energi-siffrorna vid 1991 när östblockets data kom med.

Homosex vs. naturen

Uganda har nyligen instiftat helt drakoniska lagar mot homosexuella, med livstids fängelse i straffskalan. Jag var inne på ett par utländska forum och debatterade frågan med afrikaner och med amerikaner, och återger här några exempel av vanligt återkommande teman:

  • onaturligt  – ”a practice widely viewed by Africans as decadent, unnatural and completely out of sync with nature.”
  • icke-reproduktivt – ”Africa/ Uganda should stand hard and firm to save humanity so that human race can multiply.”
  • syndigt – ”God said homos should be killed. Levíticus 20:13”
  • äckligt – ” what can be more disgusting than a man thumping the faeces hole of his fellow man”
  • en del av Afrikas kultur – ”Africa should not bow down to the western liberal gay imperialists that is adamant about changing African beliefs and culture”

Det här är förstås en djupt osmaklig soppa, där det mesta i slutänden cirklar kring vad som är ”naturligt”. Debattörerna skriver alltså under på en princip som kallas för appeal to nature, där naturligt ses som gott och bra medan motsatsen ses som ont och dåligt. Moralfilosofiskt är detta tämligen diskrediterat. Det är förstås inte så konstigt att Afrika ligger några decennier efter oss i detta, men det kan vara intressant att fundera på vad vi har kvar att jobba med på hemmaplan. Det är en hel del, om man tänker efter!

För det första har vi i väst kvar en hel del offerlösa morallagar som baserar sig på äckelkänslor och idéer om vad som är onaturligt och syndigt. Vi har lagar mot nakenhet, prostitution, droger, tidelag, månggifte, visst innehav av pornografi (även tecknad), dödshjälp, incest mellan vuxna, organhandel och surrogatmödraskap mot pengar mm. Sånt här skulle städas bort i en rättsstat byggd på seriös moralfilosofi.

För det andra är tyvärr idén om att ”naturligt är bra” fortfarande stark i vår vardag. Naturläkemedel säljs just med argumentet att de är naturliga, trots att ingredienser från naturen givetvis kan vara hur farliga (eller verkningslösa) som helst. Förnyelsebar energi ses som bra mest för att det är ”naturligt”, trots att livscykelanalyserna visar att de är betydligt miljöfarligare än exempelvis kärnkraft. GMO ses som dåligt eftersom det är ”onaturligt”, trots att precisa mutationer förstås är säkrare än naturens slumpmässiga kombinerande, och trots att GMO har förmåga att spara åkermark, giftanvändning, gödsel mm.

Jag kommer att återkomma till detaljer kring morallagar och naturliga/onaturliga företeelser i vår vardag, och även till de politiska dimensionerna. Så länge, läs gärna den här upplyftande artikeln om attityder till homosexualitet, som visar att attityderna förbättras över tid, och att unga är betydligt mindre homofoba. Exempelvis anser 83% av japaner 18-29 år att homosexualitet bör vara accepterat i samhället, medan bara 39% av 50-åringar och äldre håller med. Klen tröst för de som förföljs i Uganda förstås, men ändå.

Linjär vindkraftstillväxt

De senaste siffrorna från GWEC, Global Wind Energy Council, finns ute nu och vi ser att vindkraftens procentuella tillväxt fortsätter stadigt neråt och nu ligger på 13% per år.

windgrowth

Vi ser också att även EUs vindkraftstillväxt gått ner från 15% till 10% på fem år, och att USAs vindutbyggnad fullständigt kollapsade när de federala bidragen tog en paus under 2013.

Globalt har vindtillväxten, i absoluta tal, oscillerat mellan 36 och 45 GW under den senaste femårsperioden, med både 2009 och 2013 närmare 36 GW. Vindkraften tycks alltså vara inne i en period av linjär tillväxt, och det låter oss göra en prognos för hur vindkraften kommer utvecklas framöver. Om vi antar att det byggs 45 GW per år och att livslängden är 20 år, så kommer vindkraften aldrig växa sig större än 45*20 = 900 GW.

windprognosis

 

900 GW vindkraft vid 30% kapacitetsfaktor skulle producera cirka 2400 TWh/år. Det är cirka 10% av världens elproduktion idag. Den som hoppats på att vindkraften ska lösa världens energiproblem borde vara djupt besviken över utvecklingen de senaste åren. Jag återkommer till den ekonomiska och tekniska bakgrunden till att vindkraften har begränsad potential.

 

En ny blogg har fötts

Det brukar sägas att politik är det möjligas konst. På den här bloggen hittar du resten! Det rationella men omöjliga, det anti-alarmistiskt skeptiska, det utopiskt liberala, det icke-gröna miljövänliga – helt enkelt en vänlig mattebaserad världsbild.

Alla policyförslag som kommer ur denna blogg måste antagligen betraktas som utopiska, av två skäl. Det ena är att dagens politiska maktutövande i symbios med gammalmedia är ganska dysfunktionellt och sällan tillåter rationellt beslutsfattande. Det andra att folk sällan tror att något annat än det vi har kan fungera.

Låter det haveristiskt eller pessimistiskt? Antagligen, men det beror på tidsperspektiv. Jag är i grunden optimistisk när det gäller mänsklighetens framtid. Generation efter generation blir vi smartare och kunnigare, men jag håller inte precis andan i väntan på rationell politik. Låter det drygt? Jo, kanske det, men vad väntar du dig när du läser en politikblogg?