Etikettarkiv: religion

Religioner och sociala framsteg

World Values Survey har konstaterat att muslimsk identifiering tycks ge ett sämre utfall i ”self expression values” jämfört med andra grupper med likartade förutsättningar och det tycks rent allmänt som att muslimska länder har lite svårare att på olika sätt anpassa sig till vad som är funktionellt i dagens moderna kosmopolitiska liv. Dessutom ser vi ganska mycket brutalitet hos ISIS och i många muslimska länder. Jordanien svarade exempelvis på nyheten om att en av deras piloter bränts levande av ISIS med att avrätta några ISIS-anknutna i jordanskt förvar. Det beror tyvärr inte bara på att muslimska länder inte haft tid att komma längre i utvecklingen. Det finns en annan förklaring.

Religioner har typiskt skapats genom utveckling och sammansmältning av myter i sekter med karismatiska sektledare (Jesus mfl). Sådana sekter har vanligtvis förföljts brutalt av rådande religioner och världsliga maktstrukturer, medan deras popularitet springer ur det faktum att de aspirerar till att förbättra den rådande sociala ordningen och framhåller ett nytt, modernare sätt att leva som löser diverse problem med den gamla ordningen.

Islam löste problem i minst lika stor utsträckning som andra religioner, iochmed att den förbättrade social säkerhet (religionsfrihet, konfliktlösning, färre stamfejder mm), familjestrukturer, kvinnors och barns rättigheter samt öppnade upp karriärer baserade på förmåga snarare än aristokrati mm. Muhammed var alltså en föregångare och en klarsynt och oerhört kompetent statsman.

Både styrkan och problematiken i islam springer ur detta ovanliga faktum, att sektledaren hann bli krigsherre och kung och hela tiden fortsatte utveckla sin religion och skriftsamlingen, delvis för att befästa sin egen makt och expandera sitt imperium. Islam skapade alltså sociala framsteg på den arabiska halvön och på andra platser dit den spred sig, eftersom rådande ordningar oftast var primitivare, men det fanns en långsiktig draksådd i att en krigsherres styre på 600-talet gjordes till ett föredöme. De sociala framstegen blev nämligen därmed låsta på Muhammeds nivå och svåra att ta vidare till ytterligare högre nivåer.

Buddhister, kristna och muslimer kan alla vara militanta och brutala eller toleranta och fredliga. Men där exempelvis förföljelsen mot tidiga kristna och mot Jesus själv än idag kan medföra en kristen aversion mot brutalitet, är det inte särskilt konstigt om Muhammeds egna förföljelser, rättsskipning, krigståg och regler kring vilka man får förslava, hur man ska hantera krigsbyte etc, tvärtom bryter ner aversion mot brutalitet.

Islamisk lag, sharia, samt fatwas, där muslimska lärde inom islamisk lag avgör hur muslimer ska bete sig i olika situationer, grundar sig både på koranen och på haditherna, dvs nedskrivna berättelser om hur Muhammed gjorde. Det är ett problem eftersom han med rötter i den tidens brutalitet, visst godtycke och med ett tydligt egenintresse skipade rätt inom sitt hov och gentemot undersåtar och motståndare. Exempelvis att man får/bör döda de som förolämpar profeten och att inget straff ska utdömas mot någon som dödar en person som (påstås ha) förolämpat profeten. Även stening, amputationer, spöstraff mm är saker som inte gärna kan vara fel idag om de utdöms analogt med hur Muhammed dömde.

Så, för att sammanfatta och göra en framtidsspaning: Religioner är inherent socialt konservativa, men det faktum att islam designades för att understödja ett utövande av världslig makt gör islam extra konservativt och extra svårt att anpassa till den moderna världens behov. Detta, förutspår jag, kommer få till följd att ateismen ökar snarare än att religionen modererar sig. Det som inte fungerar och är svårt att anpassa kommer helt enkelt överges! En iransk vän fnös en gång, när vi pratade om religion i Iran, att ”äh, ingen i Teheran tror på gud”. Lite tillspetsat, men det kan ligga rätt mycket i det. Det är svårt att finna pålitliga data, men självklart finns det ateistiska underströmmar även i exempelvis Saudiarabien. Frågan är om förändringarna kommer plötsligt och våldsamt, som en sorts revolutioner, eller om prästerskapet bara successivt finner sig övergivna. Vi får se.

Helgläsning v41

1. Åsa Moberg och Thomas Kåberger är nominerade till årets förvillarpris i Föreningen Vetenskap och Folkbildning för oseriös anti-kärnkraftsbok. Läs gärna argumentationen i tidningen Fysikaktuellt, sidan 28.

2. Vår nya ”framtidsminister” har upplevt tidigare liv. Så passande, eller nåt.

3. Naturskön cykling i Skottland.

4. En pastafarian diskrimineras i Kanada:

https://www.youtube.com/watch?v=pux7jummtfA

5. Sverige i framkant med proteser inkopplade på nervsystemet. Killen kan spela pingis!

6. Alltid Varför om miljöpartiets beslut om att göra gymnasiet obligatoriskt. En av några skojiga bilder från den bloggpostningen:

mp scarface

7. XKCD om giftermål (i USA). Notera att lagarna gick före när det gäller anti-rasism, men att folket gick före i anti-homofobin. Slutsats? Vet inte.

 

Hemskt roligt

Ibland blir det hemska så absurt att det blir stor humor. Vilka är era favvo-exempel? En av mina exempel avled häromdagen, nämligen pastor Fred Phelps, patriarken i Westboro Baptist Church. Nu kanske familjesekten faller samman – ofta sker detta när en sammanhållande karismatiker försvinner. Skynda läsa det underhållande tugget på deras hemsida innan det är försent.

god hates sweden

Nummer två är Nordkorea (vars grymhet är helt i nazi-klass) och dess nyhetsbyrå KCNA. De producerar ständigt pärlor som detta:

kim jon eun

”This only brings to light the true colors of the south Korean puppet forces as sycophantic traitors who find their way-out in dependence on foreign forces and escalation of confrontation with the fellow countrymen in the north.

The same is the case with the rhetoric of ”human rights” by the south Korean puppet forces. They turned south Korea into the veritable hell where fascist dictatorship stalks and the right to existence of the people is ruthlessly violated. It is preposterous for the south Korean regime to talk about ”human rights” of someone.”

Sen har vi kärnkraft-haveristerna. Busby, Caldicott, Gundersen, van Leeuwen, Nordin, Kåberger. Allihop har lite karaktären av Bagdad-Bob. Ibland äter de sina egna, som exempelvis den här liraren: 

https://www.youtube.com/watch?v=ebo3a0lREA4

Homosex vs. naturen

Uganda har nyligen instiftat helt drakoniska lagar mot homosexuella, med livstids fängelse i straffskalan. Jag var inne på ett par utländska forum och debatterade frågan med afrikaner och med amerikaner, och återger här några exempel av vanligt återkommande teman:

  • onaturligt  – ”a practice widely viewed by Africans as decadent, unnatural and completely out of sync with nature.”
  • icke-reproduktivt – ”Africa/ Uganda should stand hard and firm to save humanity so that human race can multiply.”
  • syndigt – ”God said homos should be killed. Levíticus 20:13”
  • äckligt – ” what can be more disgusting than a man thumping the faeces hole of his fellow man”
  • en del av Afrikas kultur – ”Africa should not bow down to the western liberal gay imperialists that is adamant about changing African beliefs and culture”

Det här är förstås en djupt osmaklig soppa, där det mesta i slutänden cirklar kring vad som är ”naturligt”. Debattörerna skriver alltså under på en princip som kallas för appeal to nature, där naturligt ses som gott och bra medan motsatsen ses som ont och dåligt. Moralfilosofiskt är detta tämligen diskrediterat. Det är förstås inte så konstigt att Afrika ligger några decennier efter oss i detta, men det kan vara intressant att fundera på vad vi har kvar att jobba med på hemmaplan. Det är en hel del, om man tänker efter!

För det första har vi i väst kvar en hel del offerlösa morallagar som baserar sig på äckelkänslor och idéer om vad som är onaturligt och syndigt. Vi har lagar mot nakenhet, prostitution, droger, tidelag, månggifte, visst innehav av pornografi (även tecknad), dödshjälp, incest mellan vuxna, organhandel och surrogatmödraskap mot pengar mm. Sånt här skulle städas bort i en rättsstat byggd på seriös moralfilosofi.

För det andra är tyvärr idén om att ”naturligt är bra” fortfarande stark i vår vardag. Naturläkemedel säljs just med argumentet att de är naturliga, trots att ingredienser från naturen givetvis kan vara hur farliga (eller verkningslösa) som helst. Förnyelsebar energi ses som bra mest för att det är ”naturligt”, trots att livscykelanalyserna visar att de är betydligt miljöfarligare än exempelvis kärnkraft. GMO ses som dåligt eftersom det är ”onaturligt”, trots att precisa mutationer förstås är säkrare än naturens slumpmässiga kombinerande, och trots att GMO har förmåga att spara åkermark, giftanvändning, gödsel mm.

Jag kommer att återkomma till detaljer kring morallagar och naturliga/onaturliga företeelser i vår vardag, och även till de politiska dimensionerna. Så länge, läs gärna den här upplyftande artikeln om attityder till homosexualitet, som visar att attityderna förbättras över tid, och att unga är betydligt mindre homofoba. Exempelvis anser 83% av japaner 18-29 år att homosexualitet bör vara accepterat i samhället, medan bara 39% av 50-åringar och äldre håller med. Klen tröst för de som förföljs i Uganda förstås, men ändå.