Förnybart är en värdelös egenskap

Energislag har massor med olika egenskaper:

 • miljöpåverkan – hur mycket miljön skadas vid produktion
 • grönt – om det är på modet bland gröna
 • kostnad – vad det kostar att producera per energienhet
 • förnybart – om det dyker upp mer hela tiden
 • uthålligt – om det inte äventyrar framtida generationer
 • styrbart – dvs intermittent (väderberoende), baskraft eller styrbart
 • portabelt – om det går att ta med sig smidigt
 • fotavtryck – om det går åt mycket yta för att producera

En del av egenskaperna är lite tvetydiga för vissa energikällor, exempelvis beroende på plats i världen, eller om man använder det direkt eller för att producera el. Men om man höftar lite, så blir egenskaperna enligt följande tabell:

energislagens alla egenskaper

Två av egenskaperna är uppenbart värdelösa. Att något är förnybart, dvs nyskapas hela tiden, har ingen som helst fördel jämfört med något som det finns tillräckligt av. Och att något är grönt, dvs på modet bland gröna, är förstås bara godtycke . Om vi stryker dessa två egenskaper blir bilden tydligare:

energislagens meningsfulla egenskaper

Vi ser att kärnkraften sammantaget har klart bäst egenskaper, förutom när det gäller portabilitet. Vind är näst bäst, men är kraftigt begränsad av sitt väderberoende, vilket gör att ett okej kostnadsläge förutsätter låg andel vind i elnätet. I portabiliteten finner vi oljans storhet – när vi tankar en bil gör vi det med en effekt på cirka 50 MW. Här ligger den stora tekniska utmaningen framöver, dvs att förbättra batteriteknik och syntetisering av flytande bränslen såpass att elproducerande kraftslag blir konkurrenskraftiga gentemot oljan. Kärnkraftens utmaning däremot är politisk, inte teknisk.

I dagsläget ser det inte bra ut för klimatet, eftersom sol och vind används som alibi för kol och naturgas och därmed står ivägen för snabb, billig utbyggnad av kärnkraft. Därför blir det en stort ”nejdetkanviinte” på det här också.

5 tankar kring ”Förnybart är en värdelös egenskap

 1. Bra analys och jämförelse av energislagen. En fråga bara: Varför har förnybart inte någon fördel jämfört med något som det finns tillräckligt av? Jag tänker att även sådant som det finns tillräckligt av idag kommer att ta slut så småningom. I så fall så kan uttaget av detta ha skett på bekostnad av framtida generationer (om inget nytt bra/bättre alternativ dyker upp, vilket givetvis inte kan garanteras). Ger inte detta faktum en viss fördel till förnybart? Eller tänker jag fel här?

  Din eminenta analys skulle, för övrigt, kanske kunna förbättras ytterligare om man viktar de olika egenskaperna.

  1. Ja, kolla, de hade ungefär samma upplägg! Intressant, men kriterierna tycks delvis designade för att sänka kärnkraft och höja PV. De nämner exempelvis (helt rätt) att ”difficulty” skulle kunna kopplas till kostnad, men det gör inte det utan dömer kärnkraft till gult och solceller till grönt, men det borde vara grönt/rött. Även solar thermal, algae, geothermal electricity, ocean waves mfl borde vara rött i difficulty om man mäter mha kostnad.

   Konventionell fission borde åtminstone vara gul i ”abundance”. Kraven för ”demonstrated” verkar designade för att sänka fission och klassificeringarna går att diskutera. ”Acceptance” är samma som mitt ”grönt”, dvs irrelevant. Efficiency är meningslöst, vilket de iofs nämner i förklaringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *