Terrorism-allergi

En hypotes är att allergier är ett resultat av en för ren miljö i barndomen vilket leder till att immunförsvaret blir felkalibrerat och överkänsligt. Kanske kan man dra en parallell till mentala reaktioner? Vi i väst har delvis eliminerat fara och död i vår närmiljö, vilket har potential att göra oss överkänsliga i mötet med stora rubriker och mediahype kring olika hot.

Det gäller isåfall förstås inte bara terrorism utan även kärnkraft, flygsäkerhet, kriminalitet, ebola och mycket annat. Precis som den allergiska reaktionen skadar, skadar den mentala överreaktionen oss, fast genom våra nya beteendemönster och policies. För att motverka detta kan det vara värt att ibland tugga siffror för att sätta saker i perspektiv.

Först kan vi konstatera (dataset från Global Terrorism Database) att terrorn i Västeuropa bedarrat kraftigt på senare år:

terror-casualties

I grafen ovan syns bombningarna i Madrids tunnelbana som en spik år 2004 och Utöya-massakern som en mindre spik år 2011. Terrorismen i Västeuropa har alltså sjunkit. Hur ser det ut om man jämför med andra dödsorsaker (baserat på Gapminders data om ”crude death rate”)?

 • 7-9 januari år 2015 i Frankrike dog överslagsmässigt cirka 5000 personer av alla orsaker. Av dessa var cirka 20 personer offer för terrorism i samband med Charlie Hebdo-attackerna. Fyra promille av dödsfallen i Frankrike under dramat berodde alltså på terrorhandlingar.
 • 11 mars 2004 i Spanien dog ca 1200 personer, varav 191 i bombattacker i Madrids tunnelbana. Den dagen var 16% av de spanska dödsfallen terror-relaterade.
 • 11 september 2001 dog statistiskt sett ca 9400 personer i USA, varav 3000 som offer för terrorism. Den dagen berodde 30% av dödsoffren i USA på terror-attacker.
 • 25 juli år 2011 dog cirka 200 personer i Norge, varav cirka 78 personer som offer för Anders Behring Breivik. Den dagen var cirka 40% av dödsfallen i Norge terror-relaterade.

Det här var några stora, kända exempel och värst procentuellt sett var Utöya. Men inte ens den attacken lyckades dominera över övriga dödsfall i landet under dagen för terrordådet. Givetvis är alla dessa dödsfall tragiska och hemska, och man kan argumentera för att ”vanliga” dödsfall oftare drabbar äldre som levt ett långt och gott liv. Ändå kan inte slutsatsen bli annat än att terrorismen i Västeuropa, sakligt sett, är helt obetydliga små nålstick. Den stora skadan kan bara uppstå genom vår egen allergiska reaktion.

Reaktioner på dåden kan inkludera krig (som i Afghanistan och Irak), ökad polarisering mellan olika grupper i samhället, ökade restriktioner och kontroller, ökad övervakning mm. Säpo hävdar exempelvis idag att två terrorhot avvärjts genom FRA-övervakningen. Det tror jag ganska måttligt mycket på, om jag ska vara ärlig. Hursomhelst, alla dessa reaktioner medför betydande samhällskostnader och/eller risker.

Det vi bör göra är att behandla terrorismen med den prioritet och den verktygslåda som dess storlek och betydelse motiverar, dvs inget särskilt. Man kan förstås inte ”vända andra kinden till” när folk begår avskyvärda brott, men det duger bra med vanliga lagar mot mord, normal piketpolis, normal hantering av tips och underrättelser etc. Som alltid drar vi lärdomar och förbättrar rutiner och skydd, men alltid proportionerligt och utan att tulla på frihet och integritet. Här går en skarp skiljelinje mellan liberala, som ser konflikten mellan frihet och förtryck som viktigast, och konservativa som fokuserar på konflikten mellan civilisation och barbari.

När det gäller just Charlie Hebdo-massakern, finns förstås en specifik frihetsdimension, när det gäller yttrandefrihet och tryckfrihet. Här finns ett svagt hopp om en positiv effekt.

who_has_damaged_mohammad_more

 

Kanske ger dådet ett ögonblicks paus i västerlandets återtåg mot mer censur. Framförallt idkas alltmer självcensur i rädslan för att kränka någon, vilket givetvis gör det lättare att bli kränkt. Kanske leder dådet även till lite extra diskussion i några muslimska auktoritära länder – de som kämpar för sina rättigheter i dessa länder har i sanning en tuff uppförsbacke.

Man kan iochförsig bli lite trött på den svenska debatten. En del har uppenbart mycket svårt att uttala ogarderat stöd för Charlie Hebdo och de flesta svenska kommentatorer känner sig, allra minst, tvungna att gardera sig med att ”innehållet visserligen är plumpt och dåligt, men …”, trots att de säkert inte sett mer än några enstaka teckningar, utvalda av svenska journalister, från denna tidning som funnits sen sextiotalet.

Värre, en del hävdar att det inte finns någon poäng med provokationer för provokationernas egen skull och att man ska avhålla sig från att röra upp damm. Bullshit! Provokationer är oerhört viktiga för att successivt vänja konservativa vid en friare värld och vid att sköta sig själva. Kan man göra provokationerna med finess så är det bara att gratulera, men detta är inte bara något för de mest intellektuella med bäst fingertoppskänsla. Fler än så ska ha rätt att markera sin frihet.

Nu gör vi något bra av detta hemska. Ingen allergisk reaktion!

11 tankar kring ”Terrorism-allergi

  1. Jag tror Säpo vill ha befogenheter och resurser och inte skulle vara främmande för att tänja på sanningen ganska mycket om det gynnar dem. Jag är också skeptisk till att de har tillräckligt med seriös översyn (parlamentarisk eller annan) för att sådana tänjningar skulle avslöjas. Vidare tänker jag att det inte kan vara så ofta man kan förhindra terrordåd subtilt och utan att det får press och utan att det blir gripanden mm. Här har man gjort det två gånger.

  2. Det är en bra tingens ordning om man lägger bevisbördan på den som påstår något.

   /Sake

 1. Norge, Frankrike och Storbritannien har ju rapporterat att dom också förhindrat terrordåd. Så visst dessa länders säkerhetspolis kanske har blivit maktgalna ungefär samtidigt eller så kanske det ligger något i det dom säger.

  Hur som så tycker jag du har helt rätt i överreaktion mot terrorism. Skall man hård dra det så var ju Irak en kraftig överreaktion som indirekt resulterat i Madrid-bombningarna, Paris-morden och daesh(IS) blev till.

  1. Wikiqoute:
   Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety. Benjamin Franklin (11 Nov. 1755)

   Ingen avslöjade heller
   – Taimour Abdulawahab
   – Anders Breivik
   – Madridbomarna
   – Londonbombarna
   etc.

   Uppenbarligen har vi offrat frihet från övervakning utan att få säkerhet.

 2. Jo men Franklin’s definition av frihet och hur den tolkas digitalt är ju upp för diskussion. Är det verkligen iskränkande av frihet att FRA får driva signalspaning. Du kan ju fortfarande skicka mail utan att vara rädd till vem som helst och utan probelm.

  Och bara för att säkerhetsbältet är kass i vissa situationer så förkastar du det väl inte helt och hållet? Det är ju uppenbart att underättelsetjänst har mycket begränsad förmåga att förhindra dessa dåd, men att det gör det är ju också självklart.

  1. Jeppen får mina pengar. Vanliga lagar och bra polisarbete räcker långt. Det är inte en säkerhetspolis förmåga att genom massövervakning förhindra terrorangrepp som i längden kommer att vinna samhällets frihet åt oss. Det är en fråga som samhällets medborgare äger.

   Det kanske inte finns övehängande faror med att registrera allas göranden i allt och jämnt – just idag. Alla våra makthavare och operatörer i övervakningen är kanske helt altruistiska, utan egna dagordningar annat än att tjäna folket (tro det den som vill). Men, vi har inga garantier för hur framtiden ser ut. För en mer repressiv regim än dagens svenska så är medborgarregister mumma. Nu när vi har bevis för att dagens ganska omfattande insamling, analys och registrering av medborgnarnas kommunikation inte lyckas förhindra terrorbrott – vad får dig att tro att mer av samma kommer att göra det?

   /Sake

 3. Jag har absolut inte sagt mer av något, så jag tror inte det du påstår. Och lämplig insyn och kontrollorgan bör finnas av sådan här verksamhet vilket redan finns i form av Siun. Jag har väldigt lite förtroende för NSA av olika skäl.

  Jag har sannolikt mer koll på und verksamhet än du. Händelser förhindras. Men bara för att det inte förhindrar allt så det ju inte lika med att effektiviteten är noll. Ditt argument är att skippa bilbälte bara för att bältet inte hindrar alla olyckor?

 4. Att använda liknelser i sin argumentation kan hjälpa till att klargöra sitt budskap. De kan också användas för att åskådliggöra orimligheter och fånigheter i motståndarens argumentation. Men det är ett tveeggat vapen som kan slå tillbaka mot en själv, så jag kontrar med att i den värld du argumenterar för anses trafik så farlig, oavsett om du använder säkerhetsbälte eller ej, att staten inte kan tillåta dig som enskild medborgare att köra själv. Endast staten får transportera dig. Eventuella olägenheter uppvägs av den ökade säkerheten.

  Du har enligt egen utsago insikt i underättelseverksamhet. Gott! Kan du då upplysa oss okunniga om vilka terroristattentat som massövervakningen i Sverige har förhindrat under t.ex. de senaste tio åren? Abdulawahab missade man i alla fall.

  Nyheterna i morse tog upp Södertörnspolisens kvinnoregister. Ett utmärkt exempel på varför systematisk datainsamling utan specifikt operativt mål är dåligt. Många av dessa kvinnor har säkert ”rent mjöl i påsen” men finns ändå i registret på grund av enskilda polisers bedömningar om att de bör vara med, av den ena eller andra anledningen. Registerdata kan sedan ligga till grund för vilket bemötande de får i senare situationer. Det finns anledning att misstänka att de till Egypten utvisade Ahmed Agiza och Mohammed Alzery hade oturen att finnas i ett register som kom att tolkas på fel sätt. Det otäcka i situationen är att det föreligger en mycket asymmetrisk situation i förhållandet mellan den enskilde medborgarens resurser att två sig fri från anklagelser och statens resurser att anklaga densamma.

  Jag vet att många idag gladeligen exponerar sina liv på allehanda sociala media och att det då kan anses konstigt att skrika varg över statens övervakning av vår eposttrafik och surfmönster på nätet. Men, å ena sidan håller inte det argumentet. Det är lite som att säga att en prostituerad inte kan våldtas (liknelse – farlig argumentationsteknik!). Å andra sidan så finns det de som använder nätet utan att frivilligt exponera sig. Slutligen, om du menar att det finns stora vinster i massövervakningen som är värd att offra personlig integritet för, så är väl konstant ljud-, och bildupptagning av samtliga medborgare vägen att gå. Så länge man har rent mjöl i påsen har man ju inget att frukta. Eller?

 5. Du övertolkar allt du personligen inte tycker är liberalt till anti-liberalt. Exempel i bältet liknelsen finns det bara svart eller vitt för dig. Annat exempel är att bara för ett organ inte skulle förhindra all fara från ett visst hot så skall vi inte ha det alls. Så tolkar jag iallafall dig.

  Und verksamhet av den mesta typen täcks av sekretess av uppenbara skäl. Kanske är det också anti-liberalt enligt din mening.

 6. Nej, du tolkar mig fel. Analysen är inte ideologisk. Från mitt perspektiv hamnar risk/kostnad-vinst-analysen på minus för generell övervakning. Åtminstone givet de resultat som levereras jämfört med volymen övervakning. Franklin hade rätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *