Helgläsning v1 2015

1. Tesla planerar ett uppgraderingspaket till den nedlagda pionjär-elbilen Tesla Roadster. Paketet innehåller bland annat ett batteripack i samma formfaktor men med 31% högre energi-innehåll. Teslan började säljas år 2008, så energidensiteten kan sägas ha haft en förbättringskurva på cirka 4% per år.

2. Färsk forskningsrapport (tack f4nat1ken) om kärnkraftens nyckelroll vad gäller biodiversitet. Visar bland annat hur ett kärnkraftsscenario är överlägset förnybartscenariot från Greenpeace i miljövänlighet, ytanvändning och kostnad.

3. Om att kopplingen mellan politik och vetenskap i EU blir allt svagare.

3. Fler operatörer (än Vattenfall) stämmer tyska staten för olaglig snabbstängning av kärnkraft. Tillochmed tyska delstater stämmer i princip sig själva.

4. The most radioactive places on Earth:

5. Hur ekonomisk teori (spelteori, positiva externaliteter mm) kan förhindra sexuellt våld.

6. This Idea Must Die – en bok på min läslista.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *