Skadliga skatter – finns det?

I Skattebetalarnas förenings senaste medlemstidning finns ett reportage där man ställt följande fråga till samtliga riksdagspartiers, samt Fis, ekonomisk-politiske talesmän: ”Vilken skatt är mest skadlig för framtida tillväxt och sysselsättning?”

Alla med minsta intuition för nationalekonomi begriper att det finns skadliga skatter. Alla partier borde begripa, eftersom de försöker skatta bort sånt de vill ha mindre av, som utsläpp, rökning mm. Vi vet alltså att vi  får mindre av det vi beskattar, exempelvis arbete som vi vill ha mer av. Ändå är det långtifrån alla partier som svarar vettigt på frågan. Låt mig ge en översikt, där jag rangordnar efter vad jag anser är bäst svar. Jag sammanfattar bara – vill man läsa alltihop får man leta rätt på ett ex av tidningen:

Anders Borg (M) svarar bolagsskatten och ”marginalskatterna”. Låter rimligt att dessa är skadligast.

Carl B Hamilton (Fp) svarar värnskatten, aka”utbildningsskatten”. Också en dålig skatt som missgynnar utbildning och stärker caset för skatteplanering.

Anders Sällström (Kd) räknar upp arbetsgivaravgifter, bolagsskatt och värnskatten. Minuspoäng för att inte förstå ordet skatt i singularis, dessutom är arbetsgivaravgifterna antagligen inte fullt så skadliga som övriga (per krona).

Oscar Sjöstedt (Sd) och Karin Nilsson (C) svarar ”allmänna löneavgiften”, en post i arbetsgivaravgifterna som inte ens har någon fiktiv koppling till förmåner. (Man låtsas att arbetsgivaravgifterna har något med diverse socialförsäkringar att göra genom att ge dem namn efter olika försäkringar. Trist att borgarna inte motsätter sig detta lurendrejeri helt och hållet.)

Magdalena Andersson (S) vägrar svara med följande politikersvar (del av citat): ”Men andra skatter [utom konsumtionsskatterna] kommer påverka människors beteende som man inte vill, det gör ju alla skatter. […] Så man kan inte se bara på om skatt är skadlig utan man måste också se på vad man använder pengarna till, för det kan ju vara så bra att det sammantaget gör att det blir bättre för ekonomin.” Pluspoäng för att hon erkänner att skatter är skadliga, minus för att hon vägrar peka ut den värsta.

Per Bolund (Mp) svarar ”Den skatt som har kortsiktigt mest skadliga effekter är den uttagssskatt som i dag tas ut på kooperativ vind- och solkraft och som effektivt har stängt möjligheterna för samägd förnybar energiproduktion.” Bolund syftar här till att man inte kan köpa andelar i industriell verksamhet (som enorma vindsnurror faktiskt utgör) och sen istället för vinst plocka ut produkter momsfritt och kapitalskattefritt. Tur är väl det, för annars skulle ICA låta alla kunder bli andelsägare för att låta dem smita från skatt när de handlar, men de gröna har aldrig varit mycket för neutrala regler. Sämre än vänstern eftersom han vill få bort delar av en annars likformig skatt vilket ökar skadorna och snedvridningseffekterna i ekonomin. Apropå detta, har någon sett Per Bolund och Alfred E. Neumann samtidigt?

bolund-neumann

Ulla Andersson (V) svarar med en lovsång till skatter i allmänhet och att skatteuttaget måste öka. Hon vägrar alltså också att svara på frågan.

Kenneth Hermele (Fi) svarar: ”Den skadligaste skatten för framtiden är en underlåtenhetssynd: vi saknar en smart skatt på spekulation. Vi bör beskatta finanssektorn så att den inte tillåts skapa fullt så många spekulativa bubblor”. Denna hamnar sist, eftersom de både vägrar svara på frågan och dessutom föreslår en skatt som motverkar det påstådda syftet. Kort förklaring:

När en spekulant upptäcker/upplever en felprissättning så handlar han i papperet för att tjäna pengar på detta, och därmed medverkar han till att göra marknadspriset mer korrekt. Säljer man (eller blankar) när priset är för högt så medverkar man till ett säljtryck som minskar priset och vice versa. När man inför transaktionsskatt så tvingar man spekulanten att vänta tills felprissättningen är större än nu, eftersom det behövs en större prisdifferens för att göra pengar när man blir straffad för att handla.

Den som läst lite reglerteori vet att när man ökar fördröjningen i ett reglersystem (exempelvis väntar lite med att vrida på ratten när man får indikation på att vägen svänger) så blir systemet självklart MINDRE stabilt, inte mer! Förslaget kommer alltså leda till fler och större spekulativa bubblor. Det är inte förvånande att just Fi är sämst och begriper minst. Jag önskar dem exakt 3.99% i valet.

Som slutlig reflektion är det intressant att notera att inget av de röd-grön-rosa partierna svarar rakt på en fråga som de faktiskt borde kunna svara på. Sossarna får med nöd och näppe godkänt eftersom de erkänner att skatter är skadliga. Men de övriga – vill någon verkligen rösta på partier som i princip förnekar att nationalekonomin har något att säga oss?

5 tankar kring ”Skadliga skatter – finns det?

 1. Jag tycker din argumentation utgår från att dina motståndare värderar tillvaron precis som du vilket inte alls behöver vara sant.
  ”Vi vet alltså att vi får mindre av det vi beskattar, exempelvis arbete som vi vill ha mer av.”
  och
  ”Vill någon verkligen rösta på partier som i princip förnekar att nationalekonomin har något att säga oss?”

  I alla fall Mp kan nog mycket väl tycka att samtliga skatter vi idag har i Sverige är bra utan att förneka att nationalekonomin har något att säga oss? Flera av dem tycker ju faktiskt så illa om konsumtion att de vill reglera mot att arbeta mer än 35 eller 30 timmar per vecka.
  Och om jag utgår från mig själv får jag nog ge dem en poäng för den helt övervägande delen av min konsumtion (den del jag betalar med min disponibla inkomst) är nog ur Mp:s perspektiv inte bara skadlig för miljön utan även för mig själv.
  Att resonemanget inte är frihetligt är en annan sak än att förneka nationalekonomin.

  Vilket för oss till SD som kanske borde överväga mycket fler och mycket högre skatter ? 

  1. Point taken! Tycker man att hög sysselsättning och god tillväxt är skadligt så blir skatter förstås något gott.

 2. Att skatter står i motsatts till hög sysselsättning är något som bara är sant i en fri ekonomi. (Jag tänker Gulag för motsatsen)

  Du skrev i ett förra inlägget om Cornucopia?:s modell som väl definierar ”tillväxt” som ”Resursanvändningen är högre imorgon än i dag”. Med denna närmast sovjetiska definition är skatter nog fullt förenliga med tillväxt.

  Men eftersom jag definierar ”tillväxt” som ”Konsumtionen är högre i morgon än idag” håller jag så klart med om den delen.

 3. Det är intressant det där med Fi och ekonomi. De vill ju bla ge mer plats åt Genusvetenskapen för att man ska lyssna på forskning i ämnet. Det låter ju inte helt dumt. Ekonomi däremot, det är tydligen bara flum och inget att lyssna på. *suck*

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *