Är Sverige socialistiskt?

Är svenskt regleringstryck högt eller lågt i en internationell jämförelse? Rätt många, både svenskar och utlänningar, lever med föreställningen att Sverige är ett ovanligt socialistiskt land. Det är dessutom vanligt att amerikanska ”liberals” (dvs socialister) hänvisar till Norden som bevis på att socialism går utmärkt att kombinera med hög levnadsstandard. Svenskar däremot hänvisar ofta till fattiga länder i Latinamerika som typexempel på farorna med ”extrem marknadsliberalism”. Inget av detta har stöd i fakta.

Socialism-begreppet går förstås att tolka mer eller mindre snävt, men idag tänkte jag för bekvämlighetens skull tolka det som motsatsen till ekonomiskt fritt, dvs marknadsliberalt. Det ansluter till den gamla tvådimensionella politiska modellen där dimensionerna är frihetsgrad i ekonomiskt respektive socialt hänseende.

Det finns förstås mått och rankingar över länders grader av marknadsliberalism. Heritage Foundation kör en känd sådan ranking som uppdateras varje år. Här är ett urval av intressanta placeringar, där höga placeringar innebär högre grad av marknadsliberalism:

1. Hong Kong
6. Kanada
10. Danmark
12. USA
20. Sverige
32. Norge
49. Spanien
70. Frankrike
114. Brasilien
119. Grekland
175. Venezuela
178. Nordkorea

Kollar du hela listan kan du se att Norden ligger i den marknadsliberalaste femtedelen, att latinamerika, förutom Chile, är väldigt socialistiskt, och att kroniska problemländer inklusive Grekland är väldigt socialistiska. Men USA då? Enligt rankingen är USA marknadsliberalare än Sverige, och det stämmer i viss mening. MEN i sub-indexen som används för att räkna ut totalrankingen så är Sverige marknadsliberalare i sju av tio, nämligen när det gäller äganderätt, korruption, företagande, pengapolitik, utrikeshandel, investeringar och finansmarknad. Bara när det gäller arbetsmarknad, skatter och statliga utgifter är Sverige självklart mer socialistiskt, men där är avståndet till USA såpass mycket större att USAs snitt ändå blir bättre.

Heritage har delat upp länderna i fem grupper baserat på grad av marknadsliberalism/socialism. Här kan det vara intressant att fundera över en variant på Rawls Veil of Ignorance. Dvs vilken sorts samhälle skulle du vilja födas i, om du inte visste var du skulle hamna på samhälls-skalan eller vilka förmågor och egenskaper du besitter? Det folkrikaste landet i respektive grupp kan ge dig viss ledning:

free – Kanada
mostly free – USA
moderately free – Mexico
mostly unfree – Kina
repressed – Iran

Så, i vilken grupp vill du födas? Är lagom bäst, dvs Mexico? Eller är socialistiskt bäst, dvs Iran? Eller är marknadsliberalast bäst, dvs Kanada?

5 tankar kring Ӏr Sverige socialistiskt?

  1. Att Sverige är så pass marknadsliberalt visste jag inte. Man skulle dock önska sig lägre skatter och definitivt ett betydligt högre grundavdrag. Arbetsmarknaden är också alldeles för reglerad.

    1. Definitivt! Sverige kan också verka relativt marknadsliberalt pga så många andra är illiberala. När det gäller Sverige-USA så är det helt enkelt så att vi är liberala/illiberala på ganska olika områden, och vi är vana vid vår illiberalism och de vid sin, så vi ser sällan vår egen illiberalism utan tror att det måste vara så.

  2. Mötte en svensk kvinna med ursprung från somalien på innergården igår. Hon har tydligen flyttat 2 km för att få in sinna två barn i skolan som ligger här. Innan bodde hon i ett problem område där skolan var betydligt sämre än här. Men det visade sig att vara en omöjlighet för henne att få att byta till en skola 2 km längre bort.

    Då slog det mig just hur den socialistiska skolpolitik som förts i detta land låser in människor och ev har skapat de integrationsproblem vi har idag. Om det nu inte går att få ett boende på annat ställe än just biskopsgården hur skall ungarna lyckas få en möjlighet att ta sig där i från om dom bara kan gå i en skola och den är skit?

  3. Åter igen vill jag berömma dig och ditt skrivande. Uppskattar dina skarpsynta inlägg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *