Alla elektroner är inte lika mycket värda!

Hade en diskussion i Ny Tekniks kommentarfält med Bengt från Bengts Villablogg angående sol-elens värde. Där hävdade jag, med ledning av en beräkning jag gjorde förra året, att sol-elen i Sverige hade lägst värde av alla elproduktionsslag. Bengt framhöll att sol-elen matchade den dyra dags-elen även på sommaren.

Jag gjorde nu om beräkningen med data från 2013, dvs jag räknade ut medel-spotpris för den producerade elen per kraftslag genom att kombinera produktionsdata per timme från Svenska Kraftnät med spotpris-data från Nordpool. Här visade det sig att siffrorna inte stödde min tes, och att Bengt hade helt rätt för 2013 medan jag hade fel. Desto viktigare att jag publicerar! Såhär ser resultatet ut:

Genomsnittligt spotpris per kraftslag 2013

Överhuvudtaget var skillnaderna mycket mindre 2013 än 2012. Det som gör 2013 lite ovanligt är att elpriserna under vintrarna var väldigt låga, mycket tack vare hög kärnkraftsproduktion och gott vattenläge i vattenkraftsdammarna. Det gjorde att solkraften, som var överlägset sämst år 2012, var näst bäst år 2013.

Något som är tydligt är att vindkraften år 2012 hämtar 1.5 öre lägre spotpris än genomsnittet, och 2013 har detta förvärrats till 2 öre lägre. Detta beror på att vindkraften alltmer konkurrerar ut sig själv.

Vindkraften stod för 5% av elförsörjningen år 2012 och 7% år 2013 och under den bästa timmen på året producerade den 24% av all elproduktion i Sverige. Det betyder att när vinden producerar som bäst, så förstör den sitt eget elpris. Varje ny snurra sänker spotpriset för all annan vind mer än den sänker spotpriset för andra kraftslag, och vinden är därmed sin egen värsta fiende.

producerad vind-el per timme i Sverige 2013

Sol-elen har givetvis inte börjat konkurrera med sig själv, eftersom den är så marginell att den inte kan påverka priserna än, men vid samma årsproduktion blir sol-elens spotpris-kannibalism betydligt värre än vindens. Orsaken är förstås att solceller har en kapacitetsfaktor på bara 10% medan vinden ligger kring 30%, dvs sol-elens produktion är koncentrerad på färre timmar. Jag återkommer i början av nästa år med utfallet för 2014.

En tanke kring ”Alla elektroner är inte lika mycket värda!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *