Bloggtjänst: Solförlustkalkylator

Jag har en mycket spartansk sida, som ni sett, utan reklam, bloggrolls etc. Men nu har jag iallafall ordnat första lite mer interaktiva tjänsten på bloggen, nämligen en solförlust-kalkylator! (Även länkad i menyn i sidhuvudet.)

Lurade konsumenter

Bakgrunden är att jag är bekymrad över att många annars kloka människor låter sig luras av solcellsmånglare och diverse olika kreativa beräkningar till att tro att solceller kan göra nytta för Sverige och tillochmed för privatekonomin. Frågan är ganska komplex och därför har jag gjort ett formulär där man själv kan räkna ut förlusterna för privatekonomin, miljön, staten och övriga konsumenter/elbolag, samtidigt som man får en nedbrytning av alla kostnader och intäkter.

Nedbrytning av samhällsekonomisk förlust

Det här inlägget är tänkt att sammanfatta resultatet av de standardvärden jag angett, samt förklara hur jag resonerat i olika delar. Jag har valt att utgå ifrån Vattenfalls medium-paket om 3.36 KW och 3192 kWh/år i början, räknar på 0.5% degradering och 25 års livstid – samma som effektgarantitiden. Har också antagit 0.5% av inköpskostnaden i årligt underhåll efter mönster från Bengts Villablogg. Detta är en solcellsanläggning som kostar cirka 63,000 kr + moms inklusive underhåll och som genererar el under sin livstid värd cirka 16,000 kr före skatter mm. Det innebär att solcellerna genererar en samhällsekonomisk förlust på ca 47,000 kr. Med andra ord går 75% av kostnaden rätt ner i sjön, och det är innan vi räknat på ränta/alternativavkastning!

Den privatekonomiska förlusten är inte alls så stor, men den samhällsekonomiska förlusten kan inte trollas bort. Den måste fördelas ut, och därför har jag beräknat statens förlust, övriga elbolags/konsumenters förlust samt solcellsägarens förlust. Dessa tre förluster summerar till den samhällsekonomiska förlusten. Såhär ser det ut:

solar-losses

Statens förlust måste kompenseras genom att exempelvis dra ner på förmåner eller öka skatter. Elbolagens förlust kompenserar de genom höjda priser och avgifter mot sina kunder. Den som skaffar solceller gör det kort sagt på grannarnas bekostnad!

Som en del av beräkningarna antar jag att efter en viss tid (10 år) så blir solcellspenetrationen så hög i Sverige (ca 5%) att subventionerna tas bort och spotpriset för solcells-el halveras. Priserna kommer även via våra anslutningar mot omvärlden utsättas för ytterligare tryck från omgivande solproducerande länder.

Privatekonomisk förlust inklusive ränta

Lite paradoxalt i sammanhanget är att solceller kan fungera som en statussymbol för män som pga politisk omgivning inte kan använda vissa traditionella statussymboler som exempelvis en fet bil. En statussymbol, en ”vacker fjäderskrud”, visar att man har gott om tid och resurser att lägga på annat än det mest nödvändiga, men om man tittar lite närmare så ser vi alltså att statussökarna låter omgivningen betala det mesta av fjädrarna. Solägaren står nämligen själva bara cirka 13,000 kr av den samhällsekonomiska förlusten på 47,000 kr i exemplet. Men det är iochförsig exklusive ränta!

Jag har funnit ett starkt motstånd mot att räkna med ränta hos gröna tänkare. Därför har jag utelämnat räntan i den stora beräkningen och lagt till en ytterligare post för ”alternativ investering”. Exempelvis om man bestämmer sig för att använda samma pengar för att betala av på villalånet eller satsa på värdepapper och får en real avkastning på blygsamma 2%. Då missar solcellsägaren en avkastning på 45,000 kr över anläggningens livslängd. En utökad graf med detta samt solcellernas totalkostnad kan du se här:solar-costs-with-interest

Miljöns förlust

Tillkommer självklart miljöns förlust. Här har jag jämfört livscykelanalyserna i vetenskapliga huvudfåran för vind/kärnkraft och jämfört med sol, justerat för svenska förhållanden. OpenEI har gått igenom akademiska livscykelanalyser och harmoniserat dem, dvs rensat bort studier som inte håller måttet och gjort övriga jämförbara med varandra genom att räkna om dem till en fast sol-instrålning, panellivslängd mm.

Det harmoniserade värdet är ca 44 g CO2/kWh för en solinstrålning på 1700 kWh per kvadratmeter och år, vilket jag i min tur räknat om till svenska förhållanden om cirka 1000 kWh och Vattenfallpaketets livslängd på 25 år och fått fram 90 g CO2/kWh. Detta kan jämföras med normala utsläpp från kärnkraft och vindkraft, ca 11-12 g CO2/kWh enligt OpenEI. Resultatet är att den modellerade solcellsanläggningen (Vattenfalls mediumpaket), skapar extra utsläpp på cirka 5.9 ton CO2 jämfört med normal svensk produktion.

Det går att argumentera för att tillskott av el tränger ut kolkraft på kontinenten, men tyvärr, det håller inte. Kontinenten producerar mer sol-el än vi och de behöver knappast vår sol-el, och i dessa tider av reaktornedläggningar, vindkraftutbyggnad mm så kan man räkna med att solceller tränger ut annan produktion på lite sikt (och/eller leder till ökad konsumtion genom lägre priser). Solelens snabbt minskande värde vid ökande penetration är något som även seriösare delar av solcells-lobbyn erkänner.

Prova själv!

Lek gärna med inställningarna i formuläret och räkna ut efter dina egna förhållanden. Kommentera gärna med de parametrar du förändrat och om resultaten blev signifikant annorlunda! Självklart är inte detta en exakt vetenskap och modellen kommer aldrig träffa rätt till 100%, men jag har med omsorg valt realistiska och aktuella värden och räknat noggrant. Justeringar inom rimliga gränser ändrar bara resultatet på marginalen.

Det uppstår ofta stor kognitiv dissonans när man försöker förklara förlusterna för de som redan köpt solceller, men jag hoppas detta inlägg ska hjälpa. Jag försöker vara snäll, så gott det går, men man borde inse att solceller inte är något för exempelvis norra Europa. Med detta sagt så tycker jag att solceller vore en helt okej hobby om man inte vältrade över fullt så mycket kostnader på grannarna, och om folk inte lurades att tro att det är vinstgivande! Hobbies kostar pengar och påverkar miljön. Det är okej, inom rimligare gränser.

7 tankar kring ”Bloggtjänst: Solförlustkalkylator

 1. Tack, det var en synnerligen redig utredning! Det finns en aspekt till varför solel måste förbli en mycket marginell företeelse. Jag har utvecklat den i insändare i ett replikskifte med Bengt Stridh i VLT. Jag beskylldes bl a för att sakna visioner när sakargumenten tröt. Saxat därifrån:
  Men Bengt, det var väl ändå att vränga mitt argument väl långt? Det är självklart bra att spara men det är lika självklart stor skillnad på att spara el på sommaren och på vintern. Du tar ju själv upp att det behövs avsevärda investeringar i dammar och vattenkraftseffekt för att balansera solelen. Tycker du inte att alla elkonsumenter skall vara med och betala för detta, inte bara för de egna panelerna som lär vara den mindre kostnaden? Sen är snabbreglering av vattenkraften inte alldeles oproblematisk ur miljösynpunkt heller.
  Vad gäller visioner har du rätt – jag tror varken på dina eller regeringens visioner – framförallt för att de saknar konsekvensanalys. Inte ens den här elementära konsekvensanalysen verkar man ha gjort:
  Visionens 10 % solel är ca 15 TWh. Den skall produceras på 1000h dvs. installerad effekt måste vara minst 15 000 MW. Men effektbehovet vackra sommardagar är inte mer än ca 13 000 MW. Då måste alltså all annan produktion – vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, sopeldning etc stängas av och det blir ändå oanvändbar solel över. Hur stänger man förresten av en älv mitt i snösmältningen när solen går upp för att slå på den när solen går ner? Och går inte vindkraftens mål samtidigt åt skogen?
  Utan konsekvensanalys blir visioner bara drömmar och i värsta fall mardrömmar som historien lärt oss många gånger.

  1. Bra svar till Villa-Bengt där! Även i min värld är 10% sol-el i Sverige orealistiskt. Jag gjorde en enkel simulering här:
   http://nejdetkanviinte.se/2015/01/14/solceller-vs-sverige/

   10% skulle kunna gå om hela produktionen skedde med solföljare eller lagrades i batterier, så att vi får bra utsmetning över dagen. Om inte så blir det helt huvudlöst dumt ur ett nätperspektiv. Fast det är förstås huvudlöst ändå – vi pratar en utgift på 250 miljarder plus kringkostnader för elnät, backup och lagring för att skrapa ihop till dessa 15TWh. Vi borde kunna få 50 TWh seriös och mer långlivad baskraft via exempelvis sex stycken nya AP-1000-reaktorer för samma pengar.

   1. Lagring i batterier är väl egentligen inte heller någon lysande idé?
    All omvandling – inklusive upp- och urladdning av batterier – ger ganska ordentliga förluster.

 2. Hmm det tycks som att min fundering om en anläggning kanske kan bära sig.
  men det är för att jag tillskriver en vinst som inte strikt talat är pga solceller. utan el/drivmedel
  500w anlägging för att ladda en mitsubishi outlander.
  kostnad för solceller, inverter, laddare samt batterier(kan eventuellt ignorereras) ca 7000
  500kwh/år
  drivmedel – solcell 50km=3l = 45kr kostnad med el, 12kwh ca 10kr (plats, närheten av London)
  kalkylatorn visar en vinst på ca 6000kr

  1. Ja, jämför man med bensin så är det en annan femma, men det naturliga är kanske ändå att jämföra med vanlig elnätsel. Gick det bra att göra kalkylen för ett annat lands förutsättningar?

 3. Noterade att underhållskostnaden föreslås att bli 350kr/år. tycker det låter lågt.
  oftast landar ROI i bästa fall på ca 10-15år. Att under denna tid inte ha tvingats
  göra åtminstone 1 åtgärd på taket i samband med panelerna samt
  som du påpekar i noten haft delar av systemet fallera för ålder. 80-120 000 timmar i drifttid för laddare, inverter, övrig kontrollelektronik är så långa tidsrymder att fel är mer än troligt (elektrolytkondensatorer i switchdelar fallerar troligen först).
  så 350*10år = 3500 för att täcka allt ovan?
  Låter lågt, tak incidenten själv kostar ju minst 2000kr om man inte ska göra det själv. Skulle gissa på den dubbla kostnaden.

  Mitt största problem med alla dessa beräkningar är att jag inte tycker att det är realistiskt för privatpersoner att förutsäga priser, kostnader, skatter,bidrag etc 15-20 år framåt i tiden. 15-20 år tillbaka så hävdades att nu så skulle vi vara när peak-oil, kärnkraften skulle vara ? utvecklad?, fusionkraft skulle vara uppfunnen? etc.

  1. Ja, jag håller med om att det kan verka optimistiskt, men jag har försökt ta mainstream-siffror. Många år lär ju anläggningen vara underhållsfri men sker något så kan det kosta desto mer. Det kostar ju en tusenlapp antagligen att bara få ut någon för en snabb felsökning.

   Håller också med om att det är svårt att förutspå priser mm, men tvärtom mot många solentusiaster antar jag att elpriserna inte kommer öka utan tvärtom sjunka med tiden, och att villkoren för sol-el kommer försämras på en rad sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *