Helgläsning v35

1. Ekonomistas om replikering av forskningsresultat inom psykologi. Bara 36% av resultaten gick att återupprepa.

2. Ett vanligt argument mot kapitalism och marknadsekonomi är lågkonjunkturerna, eller de brustna bubblorna. Nu tycks ekonomisk forskning visa att högre ekonomisk frihet (mer marknadsliberalism) innebär mindre djupa lågkonjunkturer och snabbare återhämtningar. Mer precist så är mindre byråkrati och regleringar gynnsamt i just detta avseende, medan andra komponenter av marknadsliberalism (offentlig sektors storlek, internationell öppenhet samt rättsväsendets funktion) spelar mindre roll.

3. Bilen som ett exempel av rening genom kapitalism. ”In 1900 in New York City alone, 15,000 horses dropped dead on the streets, while those that lived deposited 2.5 million pounds of manure and 60,000 gallons of urine on the streets every day.”.

4. Ytterligare en Tesla P85D reaktions-video, denna gång på svenska.

4. Konsekvenser av garanterad föräldraledighet: ”women hired after the Family and Medical Leave Act was passed were “five percent more likely to remain employed but eight percent less likely to be promoted than those who were hired before”.

5. Ny lag klassificerar ateism som terrorism i Saudiarabien.

6. Modafinil, enda fungerande smart-drogen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *