Kinas kärnkraft

I Kina pågår det mest storskaliga byggandet och de ambitiösaste R&D-programmen inom kärnkraft i världen och därför är landet värt ett visst fokus. Här tänkte jag ge en uppdatering om hur det går med byggandet. Nedanstående graf sammanfattar läget med 26 gröna färdigställda reaktorer och 25 röda reaktorer som är påbörjade men inte färdiga. Staplarna går mellan byggstart till infasning till elnätet.

china_npp_aug-2015

 

Som synes avbröts en tredje våg av byggande av Fukushima-haveriet. Dessutom blev det en fördröjning i färdigställandet av de påbörjade reaktorerna. Det var synd, för såväl takten i byggstarter som i färdigställande var mycket god.

Reaktorerna i första vågen (tre stycken) byggdes på i genomsnitt 6.2 år. Reaktorerna i andra vågen (åtta stycken) byggdes på i genomsnitt 5.6 år. De fyra reaktorer från tredje vågen som färdigställdes innan Fukushima hann kasta sand i maskineriet bygges på i genomsnitt 4.6 år. De övriga reaktorerna i tredje vågen har fördröjts troligen mer än ett år av säkerhetsgenomgångar efter Fukushima. Alla reaktorer hittills i Kina har färdigställts på mellan 4.3 och 6.9 år.

Efter Fukushima har Kina försiktigt startat en fjärde våg med hittills 10 byggstarter. Ambitionerna är att rampa upp takten i byggstarter igen till ungefär den man hade som bäst under tredje vågen för att nå cirka 150 GW år 2030. Det skulle alltså implicera färdigställande av ca åtta reaktorer per år. Hittills under 2015 har man färdigställt fem stycken och påbörjat tre.

150 GW kärnkraft ger ungefär 1200 TWh/år. År 2014 producerade man cirka 5500 TWh men det är ganska oklart hur mycket man kommer producera år 2030. Man är nu uppe i 460 W/capita medan EU ligger på knappt 700 W/capita. Kinas befolkning kommer inte förändras så mycket framöver, så om man antar att Kina kommer upp i EU-nivå så hamnar man på 8400 TWh och kärnkraften på cirka 14% år 2030.

Eftersom reaktorerna har en livslängd på 60-80 år så hamnar man, med en fortsatt jämn utbyggnadstakt, asymptotiskt bortåt 600 GW och över 50% kärnkraft, givet att Kina mättas på EUs ganska låga elförbrukningsnivå. Lite segt, alltså, och jag skulle hellre se 12-15 byggstarter per år än planerade ca åtta. Vi får se.

En tanke kring ”Kinas kärnkraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *