Fira nettoimporten!

Det finns en ganska utbredd missuppfattning att det är bra för ett land att ha överskott i handelsbalansen, dvs att man nettoexporterar.  Om man omformulerar idén blir dock absurditeten ganska tydlig: ”När vi byter ut färgade små papperslappar mot olika nyttoprylar som datorer, kläder och robotar blir vi fattigare, medan vi blir rikare när vi skickar ut telefonväxlar, stål mm ur landet och får färgade papperslappar tillbaka.”

Självklart är det tvärtom: Vårt välstånd gynnas av att vi får in mer än vi skickar ut! USA har exempelvis haft en fantastisk period sen 70-talet med ett nettoinflöde av varor värt i storleksordningen 8 biljoner dollar. (Över 200,000 SEK/capita i gåvor från omvärlden, alltså.) Detta mycket pga en stark och pålitlig ekonomi och en attraktiv valuta, vilket gjort att utlänningar i praktiken skänkt USA varor i utbyte mot papper med fina symboler på. Betänk apropå det att sedan regeringsskiftet har kronan försvagats från 7 SEK/USD till 8.5.

Men jobben, då? Blir inte de fler om vi nettoexporterar? Inte nödvändigtvis. Inte ens vanligtvis. I praktiken har ”stärkt handelsbalans” (dvs minskande nettoimport eller ökande nettoexport) samvarierat med förvärrad arbetslöshet, inte förbättrad. Däremot kan ökad handel givetvis snabba upp takten med vilken jobb flyttar från en sektor till en annan. Och kom ihåg: Skydd för inhemska producenter är samma sak som exploatering av inhemska konsumenter!

Den direkta orsaken till att jag påpekar allt detta är att bloggaren Cornucopia? (Cornu) återigen visat sin totala avsaknad av koll på nationalekonomi. Enligt egen utsago är han ”Sveriges största oberoende blogg inom finans, ekonomi och miljö”, men förra gången jag gnällde på honom handlade det om att han inte hade en susning om definitionen på BNP och därför fått för sig att BNP blåses upp genom fler försäljningsled.

Den här gången handlar det alltså om att han inte begriper sig på utrikeshandel. Alls. Såhär skriver han:

Den svenska handelsbalansen med varor är fortfarande kraftigt negativ, och svensk BNP sänks alltså av vår handel med EU. Tvärt emot vad som trummas ut som vedertagen sanning gynnas inte Sverige av frihandeln inom EU. Vi betalar till EU dubbelt – först genom en nettoavgift mot EU i topp per capita och sedan genom import, som skickar ut jobb och välstånd från Sverige.

Inte nog med att han för fram idén att vi skulle tjäna på att slippa varor. Han tycker också att det är fel med frihandel, tillochmed inom Europa. Det är en helt fantastisk ståndpunkt. Men jag har genomskådat vad Cornu egentligen är – en merkantilist! Ni, vet, en anhängare till den där ekonomiska teorin som rådde mellan 1500-talet och 1700-talet, innan Adam Smith introducerade nya och bättre tankar? Enligt wikipedia:

”För att främja en positiv handelsbalans strävade merkantilisterna efter en stark centralmakt med förbättrad infrastruktur, starkt försvar och enhetliga system för mynt, mått och vikt. Det var även viktigt att reglera all ekonomisk verksamhet i syfte att främja exportorienterad produktion och minska importen.”

Stämmer in väl, eller hur? Han vill ha förbättrad infrastruktur, starkt försvar, dissar fria valutor som bitcoin medan han förespråkar innehav av guld och silver, samtidigt som han vill reglera för att främja ett utflöde av varor från Sverige och minska inflödet. Cornu! 1700-talet ringde och ville ha sin ideologi tillbaka!

Inget inlägg av den här typen är komplett utan en Milton Friedman-video, så håll tillgodo:

10 tankar kring ”Fira nettoimporten!

 1. ”Självklart är det tvärtom: Vårt välstånd gynnas av att vi får in mer (varor och tjänster) än vi skickar ut! USA har exempelvis haft en fantastisk period sen 70-talet med ett nettoinflöde av varor värt i storleksordningen 8 biljoner dollar.”

  Kina, Taiwan, Tyskland och Sydkorea har väldigt annorlunda uppfattning än du Jeppen. Däremot får du sannolikt medhåll av Grekland, Argentina och Venezuela.

  – Jag tycker du är bättre när du skriver om energi.

  1. Kina har ju genom en konstgjort låg växelkurs i princip förslavat sitt folk för att kunna byta nyttiga varor mot papperslappar som Jeppen skriver. Det råder väl ingen tvekan om vilken part som är mest gynnad där. Det hela förutsätter förstås att det finns en efterfrågan på nämnda papperslappar och där är inte alla lika gynnade som USA.

   1. Poängen är väl att export inte behöver bytas mot ”färgade papperslappar” utan kan bytas mot i stort sett vad som helst. Guld, slavar, nya kärnkraftsverk, you name it. Det är klart att det är bättre att kunna sälja varor och tjänster än att INTE kunna sälja varor och tjänster. Antag exempelvis att SAAB lyckades sälja 100 Gripen till Frankrike och använde inkomsterna för att leja ett team franska ingenjörer att bygga några reaktorer i Åmål.

    Om nu fransmännen helt enkelt bytte 3-4 reaktorer mot 100 Gripen så skulle handelsbalansen inte påverkas, men om de stod för hälften av bygget och staten tog överblivna pengar (Euro-papperslappar) och hyrde lokal arbetskraft för den andra hälften så vore väl det bra?

    Din blogg är mycket intressant att läsa för en ingenjör som jag, men din vendetta mot Cornucopia börjar bli lite tröttsam.

    1. Cornucopia? försöker leva delvis på bloggandet och producerar tre-fyra inlägg per dag inom vitt skilda områden, självklart behärskar han inte alla lika bra. Med tanke på volymen inlägg skulle jag säga han håller en hög lägstanivå även när det gäller ekonomi som han är sämst på.

     (Så nytänkande som att handelsöverskott inte är eftersträvansvärt jämfört med ihållande underskott har Cornu? mig veterligt aldrig skrivit. Kanske har han förstått att de färglada papperslapparna handelsöverskottet genererar normalt balanseraras av finansiella investeringar. Vilket fått till följd att japaner äger mycket land och aktier och delar av skulderna i Europa.)

     1. Ja, Cornu kommenterar ofta skeendena i samhället skapligt intressant och rappt, så jag har behållning av hans blogg. Det är nationalekonomin som brister mest i mina ögon.

    2. Kul att du tycker min blogg är intressant! Eftersom vi är bra på att trycka egna papperslappar för användning som betalningsmedel tycker jag att det är bättre att vi får hela kärnkraftverk av fransoserna istället för halva verk plus papperslappar.

     SÅ ofta har jag väl inte pratat om Cornu? Har ingen direkt vendetta mot någon, utan jag försöker skriva intressanta saker och gör det ofta enkelt för mig (och andra) genom att låta mig triggas av det som är aktuellt för dagen. Cornu är tillräckligt stor för att vara en sorts del av samhällsdebatten och en skapare av aktuella ämnen. Jag kommer fortsätta och hacka på honom ibland, och antagligen även hänvisa till honom ibland, som här:
     http://nejdetkanviinte.se/2015/05/24/helglasning-v21/

 2. Cornu ljuger om alt som har med ekonomi att göra, det handlar bara om att få folk att köpa guld, se annonser.
  Världen går under skriker han och det enda som fungerar är då guldpengar.

  Bitcoins är han emot men det beror bara på att det är en konkurrent till liberty silver.

  Nästa generations kärnkraft kan kanske lösa våra energibehov men vad gör cornu jo han säger inte ett ord om det i stället skriver han om domedagen då oljan tar slut.
  Har någon läst om något som är bra och kan lösa våra problem?
  Guldet har sjunkit i pris men det säger han inte.
  Putin tänker starta krig säger han nästan, bara för att vi ska köpa guld.
  Valutorna förstörs inflationen är jättestor i vissa utvalda produkter så vi ska tro att inflationen är större än vad den faktiskt är.

  Kunde han så skulle han sälja försvarshemligheter till Putin om fick pengar och kom undan med det.

  Han är samhällsfarlig.
  Mytoman som ljuger för pengar.

 3. Visst har amerikanska konsumenter (dvs invånare) fått väldigt mycket gott ut av dollarns status som global reservvaluta och det handelsunderskott detta tillåter till fördelaktiga räntor. Men det har ju också givit dem en rätt rejäl statsskuld eftersom handelsunderskott medför fiskalt underskott. Så länge efterfrågan på dollarn är stor nog är det ju inget problem, men om de fortsätter med lånefinansierad konsumtion kommer investerare förr eller senare tveka och de riskerar en förtroendekris för dollarn. Någon gång måste de gå tillbaka till fiskalt överskott eller åtminstone balans.

  Det finns som jag ser det två problem med att argumentera om ”fördelaktiga handelsbalanser” åt ena eller andra hållet: 1) avvikelse från handelsbalans är inte hållbart i längden och 2) handelsbalans är ett nollsummespel. Borde vi inte fokusera på det obegränsade plussummespelet som är innovation och fri handel oavsett handelsbalanser?

  1. Mja, de måste iallafall gå till fiskal balans i så måtto att statsskulden inte monotont kan öka som andel av BNP. Den begränsningen kan medge genomsnittliga underskott som är ganska stora i absoluta tal.

   Absolut borde fokusera på plussummespelet! Det är det som förvånar mig mest med Cornus framställning – att han är såpass handelsisolationistisk.

   1. Med andra ord är nettoimport ett transient gott, om än med en transientlängd som kan vara ett par generationer. Nettoexport kan också var ett transient gott om det möjliggör investeringar i produktion som ökar folks köpkraft på den globala marknaden på längre sikt även om detta inte är lika allmängiltigt och oftast gäller under kortare tidsramar.

    Jag har inte läst Cornus inlägg (jag har slutat följa honom eftersom jag inte längre orkar lägga tid på att skilja vettiga inlägg från helgalna). Jag håller med dig om att handelsunderskott momentant i de flesta fall är bättre än handelsöverskott men ville sticka in med notisen att handelsbalansen i sig är en ganska irrelevant variabel att prata om för ekonomisk utveckling, åtminstone för det globala systemet. I den mån det är relevant måste man fundera på dess dynamiska och ickelinjära effekter på ekonomin (dvs effekter över tid i en globalt kopplad ekonomi). Nettoimport går att jämföra med en drog eller medicin som förbättrar tillståndet på kort sikt men inte i sig leder till att någon tar tag i sitt liv. Däremot kan det vara en tillfällig hjälp, eller en stjälpning, under en depression, eller bara en krydda i vardagen med potential att ge baksmälla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *