Oskarshamn 1 vs vindkraften

Vår minsta reaktor, Oskarshamn 1 på knappa 500 MW, kommer att läggas ner av de rödgröna efter valet. O1-an, startskottet för det svenska kärnkraftsundret, är en arbetshäst som sedan starten 1972 producerat levererat nästan 100 TWh. (Update: Uppmärksamma läsare påpekade att den har producerat mer än 100 TWh, men förbrukar en del själv, så för att förtydliga gäller alla siffror i denna bloggpostning netto-leveranser.) Att bygga den kostade cirka 493 miljoner eller ca 3-4 miljarder i dagens penningvärde, vilket innebär att kapitalkostnaden är cirka 3-4 öre/kWh. Förvisso har det skett uppgraderingsprojekt som också kostade, men vi måste ändå konstatera att reaktorn tjänat Sverige oerhört väl och bidragit rejält till hushållens låga elpriser, landets rena luft och industrins konkurrenskraft. Den har uppgraderats säkerhetsmässigt och har god teknisk status, och att den ändå kommer läggas ner inom ett par år i en kaskad av grön smutskastning bör ses för vad det är – de politiska dilettanternas skymf mot svenskt ingenjörskunnande och ett uttryck för deras förakt för landets realkapital.

Här följer en liten graf över reaktorernas kumulativa leveranser jämfört med vindkraftens, över hela deras respektive livslängder. (Om någon undrar varför jag gör grafer på engelska så är det för att jag käftar i utländska debattforum ibland, och då är graferna bra ammunition.)

race

Som du ser har vindkraften nu ungefär samma lutning som de stora reaktorerna, dvs vindkraften motsvarar en stor reaktor i årsleverans. Ett mycket snällt överslag ger vid handen att vindkraften i Sverige hittills kostat sådär 70 mdr (någon som har pålitliga siffror?). Vinden kommer troligen passera de nedlagda Barsebäcksreaktorernas och Oskarshamn 1s respektive total-leverans cirka 2017-2018. Det innebär att O1-an sannolikt kommer gå i graven utan att vindkraften hunnit ifatt den.

Ett sakskäl som kommer anföras för O1s nedläggning är att vindkraften numera levererar mycket mer än reaktorn, så att den inte längre behövs. Det är förvisso riktigt att vindkraften levererar mer, men ekonomiskt och miljömässigt är det givetvis vansinne att lägga ner fungerande reaktorer. Kolkraftsapologeterna kommer hävda att kärnkraftsnedläggningar inte spelar någon roll för miljön eftersom EU-systemet med utsläppsrätter håller CO2-utsläppen på en viss nivå oavsett vad man gör, men det är feltänkt. Ambitionerna i systemet kommer nämligen alltid styras efter vad som är realistiskt (läs: lätt att göra). Om vi lägger ner en massa kärnkraft i EU kommer ambitionerna sänkas, dvs framtida reduktioner av mängden utsläppsrätter kommer inte bli lika stora.

Den totala kärnkraftsleveransen under alla år i Sverige är på cirka 2100 TWh, vilket motsvarar 210 år av dagens svenska vindkraftsleverans. Det är också mer än EUs samlade vindkraftsleverans under alla år! När kommer vindkraften att ha gått om kärnkraften i kumulativ leverans i Sverige, tror du? Jag gissar på att det aldrig kommer hända.

2 tankar kring ”Oskarshamn 1 vs vindkraften

  1. Priset på utsläppsrätter i EU har sedan länge varit långt under märkbar nivå och det finns ingen politisk vilja att höja dem heller. System är trasigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *