Etikettarkiv: samer

Samernas rättigheter

Är det någon som begriper snacket om oförrätter mot samerna och kränkningar av deras rättigheter? Senast i en debattartikel av Gudrun Schyman och Sissela Nordling Blanco, partiledare för feministiskt initiativ. (Får Gudrun förresten vara med och dela partiledarposten som en eftergift till de som kräver mer mångfald och jämställdhet i FI? Gudrun är ju som bekant hetero.)

Samerna är den enda europeiska grupp som kvalificerar sig enligt ILO169, FNs konvention om ursprungsbefolkningars rättigheter. Sverige har hittills vägrat ratificera konventionen av rädsla för att privat äganderätt, gruvdrift mm ska äventyras i typ halva Sverige.

Nu i veckan röstades en ratificering ner i riksdagen, vilket är senaste inslaget i en samepolitik som tydligen är roten till SDs framgångar, rasism i allmänhet, homofobi mm:

”Sveriges koloniala arv ligger till grund för den rasism vi ser i dag. Koloniseringen av Sápmi och exploateringen av samer har normaliserat det minoritetsförakt vi i dag ser i hela samhället.”

Det här blir förstås helt orimligt. Hur stor del av Sveriges befolkning går omkring med en känsla av att vara ett herrefolk som exploaterar samer? Beror rasism i Malmö på att folk blivit avtrubbade genom en rasistisk behandling av samer? Allvarligt?

Visst, kanske är det lite taskigt mot samerna att diskutera samepolitik med utgångspunkt i en stollig debattartikel av extremfeminister och kommunister. Men fördelen för mig är att jag kan slå två flugor i en smäll – problematisera både FI och kraven på utökade samerättigheter.

Markanspråk

Schyman och Nordling Blanco formulerar det såhär:

”Dagens mineralpolitik är en fortsatt kolonisation av det samiska folket och Sapmí. Staten intensifierar sin tillåtelse av prospekteringar på samiskt territorium.”

sapmi-karta-03-05-2013_1920px

Territorium – ett ord som dessa debattörer annars kan fnysa åt när det gäller försvarsmakten och dess existensberättigande. Hursom, allteftersom nationalstaterna växte fram och äganderätter, både privata och statliga, omformades och kodifierades, så blev givetvis en konsekvens att vissa marknyttjare skuffades undan. Det går inte längre för en bonde-ättling att gå ut i markerna, bränna av lite skog och anlägga en åker bara sådär. Däremot äger medlemmarna i samebyarna faktiskt rätt att driva sina renar över ca 50% av Sverige oavsett vem som äger marken, samt att jaga och fiska!

Det finns oerhört många näringar och traditionella levnadssätt som gått ur tiden och helt enkelt blivit omoderna eller inkompatibla med hur samhället är organiserat. Det finns dessutom ingen vars förfäder inte utsatts för svåra oförrätter. Frågan är därför egentligen inte om samerna ska få skadestånd för gångna oförrätter och full äganderätt till halva Sveriges mark, och inte heller om de ska få rätt att stoppa värdefulla gruvor som tar oerhört små ytor i anspråk (jämfört med Sveriges yta). Frågan är snarare om och när renskötarna ska börja upprätthålla sin livsstil med egna medel. Trots att Schyman och Nordling Blanco uttrycker ett av sina önskemål såhär:

”Se över minerallagen, stärka miljöbalken samt arbeta fram en hållbar mineralstrategi med ett intersektionellt maktperspektiv.”

Ren-ekonomi

Det finns cirka 50 samebyar med totalt cirka 2500 renskötare som äger runt 250,000 renar. Cirka 50,000 av dessa slaktas varje år och ger cirka 1,4 miljoner kg slaktvikt med ett snittpris på cirka en 50-lapp per kilo, vilket ger ett slaktvärde på cirka 70 miljoner. Anslaget till ”främjande av rennäringen” i statsbudgeten ligger på cirka 107 miljoner, eller cirka 76 kr per kilo slaktvikt.

renslakt

Nå, ekonomi har aldrig varit något problem för FI, men det är ändå tydligt att de sätter ”antirasismen” före mycket annat i ideologin när de kräver fortsättning och utökning av framförallt mäns jobb med att valla slaktboskap med bensinslukande skotrar, samt tjuvskjuta störande rovdjur etc. Vidare är de flesta samer inte medlemmar i någon sameby och dessa är som alla övriga svenskar utestängda från de ärvda privilegier som medföljer ett medlemsskap i en sameby. Detta ger upphov till en hel del interna slitningar hos samerna. Intersektionell maktanalys på det?

Skola

Debatt-artikeln uttrycker det såhär:

”Trots det har bara hälften av de elever som är berättigade samisk modersmålsundervisning lärarledd undervisning. Runt om i världen måste urfolk kämpa för rätten till sin kultur och sitt språk. Feministiskt Initiativ vill att detta inte ska behöva vara en kamp”

Myndigheten Sameskolstyrelsen får 34 miljoner i anslag i statsbudgeten i det genomrasistiska och koloniala Sverige. Till det kommer givetvis skolornas ansvar att genom sin vanliga budget tillgodose elevernas rättigheter i bland annat modersmålsundervisning. Men vi kan notera att bara hälften av de berättigade har sådan undervisning. Författarna säger inget om hur många som faktiskt efterfrågar denna undervisning – kanske är betydligt färre.

De som efterfrågar undervisningen men inte får den, har med all sannolikhet stött på praktiska svårigheter. Då undersökningar tyder på att bara cirka 10,000 svenskar tycks tala samiska måste det vara ganska svårt att rekrytera lärare i samiska på många håll. Okej, med pengar kan man lösa det mesta, så betalar man tillräckligt får man förstås lärare. Men ärligt talat, är det viktigt för någon att deras telningar får modersmålsundervisning i samiska så ser man väl till att bo där det finns tillräckligt med samer för att önskemålet praktiskt kan tillgodoses? Nå, som alternativ till detta har FI ett konkret och obekymrat förslag:

”Införa en samisk språklag och att resurser tillförs för att Sametinget och andra aktörer aktivt ska kunna arbeta för att öka användningen av samiska.”

Kultur och politik

FI-partiledarna fortsätter:

”Sverige har en lång historia av rasistiskt förtryck av samer. Marginaliseringen och exploateringen är inte en del av historien, den är fortfarande pågående och bidrar till att normalisera rasismen vi ser i dag. Vi måste utmana den nationella självbilden av Sverige som ett öppet, jämställt land som respekterar de mänskliga rättigheterna”

Nu ska vi se – vi normaliserar rasismen med vår exploatering men har ändå en god nationell självbild? Hur går det ihop? Nåja. Det pågående rasistiska förtrycket av samerna innefattar hursomhelst även ett anslag på 40 miljoner/år till Sametinget, dvs den myndighet som hanterar samernas interndemokrati, bidragshantering, lobbying för större anslag mm. De har alltså en egen liten armé av byråkrater. Man har dessutom fått en tomt i Kiruna för en ”parlamentsbyggnad” och fått ett anslag på 150 miljoner för denna. Byggnaden har fördröjts av Kiruna-flytten, men nu har man som sagt fått en tomt i anslutning till nya centrum.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ärligt talat, med allt annat stöd till kultur, minoritetsspråk och hobbies i Sverige är det ganska självklart att även samerna ska ha sin beskärda del. Men jag kan verkligen inte se annat än att de också får detta och lite till. Efter att ha försökt ”utmana min nationella självbild” kan jag konstatera att utmaningen förlorade. Kanske har samerna det bättre i oljeschejk-dömet strax väster om oss, men annars tror jag nog att samerna kan tacka sin lyckliga stjärna att de råkar vara en ursprungsbefolkning just här. Här åtnjuter de vidsträckta privilegier och rättigheter och dessutom ekonomiskt stöd för att upprätthålla en skoter-dopad version av en gammal livsstil som troligen inte kan stå på egna ben. Eller också är det, som afrosvenskarnas riksförbund säger, att jag ”är en produkt av en svensk vithet som inte kan rannsaka sig själv och sin rasism”. Nejdetkanviinte?