Women Peace and Security Index

De muslimer jag bekantat mig med är, iallafall såvitt jag kunnat se, på många sätt bättre människor än jag själv. Ändå tycks det mig som att islam i muslimska majoritetssamhällen, pga religionens design och uppkomst, hämmar samhällsutvecklingen. Min tes är att när religionen designas av en härskare och härförare, delvis med syfte att stärka sin makt och rättfärdiga konkreta beslut och lagar, så blir resultatet inflexibelt och problematiskt i jämförelse med religioner som designas av sektledare i opposition mot makten.

Ett tillfälle att testa den hypotesen uppenbarade sig nu när organisationen GIWPS lanserar ett nytt index som poängsätter och rankar världens alla (i stort sett) länder efter hur de behandlar sina kvinnor med avseende på inkludering, juridisk likabehandling/rättvisa och frihet från våld.

Om man kombinerar index-siffrorna ur rapporten med World Banks BNP-per-capita-siffror (köpkraftsjusterade) och delar upp i länder med muslimsk majoritet och övriga länder så ser det ut såhär i en scatterplot med logaritmisk BNP-skala (klicka för förstoring):

Som man kan förvänta sig har länder med högre BNP även högre poäng i WPS-indexet, dvs kvinnor tenderar att vara fysiskt säkrare, mer inkluderade och garanteras mer rättvisa och likabehandling i rikare länder. Sambandet tycks dock vara betydligt svagare för länder med muslimsk majoritet, vilket är precis vad min tes förutspådde.

En ytterligare reflektion är att de muslimska länder som ligger högt i WPS-poäng är de X-istans som varit under sovjetiskt styre i ca 70 år, från 1920-talet till 1990-talet, plus ett par ex-kommuniststater i Östeuropa. Det kan också ses som en sorts bekräftelse att de muslimska länder som har relativt höga WPS-tal råkar vara länder där man under ca 3 generationer utövat tung repression mot religionen.

Några krigshärjade länder ligger extra lågt (saknar Syrien pga inga BNP-siffror), men även, av någon anledning, Pakistan. Turkiet imponerar inte heller, strax under den muslimska trendlinjen, trots Atatürks tidiga sekularisering av landet. Man kan notera att de 41 främsta länderna i WPS-rankingen inte har muslimsk majoritet, medan 15 av de värsta 20 länderna har det.

Slutsatsen av helgens övning får bli att tesen om muslimska regioners interna motvind stärktes något.

6 tankar kring ”Women Peace and Security Index

 1. Samtliga nordiska länder rankar högt, trots statspåbjuden religion – till och med krav på vilken variant av kristendom som gällde. Tidigare kungar härskade med gudomlig välsignelse, så det du skriver om islam och härskare har i alla fall tidigare gällt även i Sverige.

  Beror vår relativt större WPS-index på vår relativt sett större sekularisering, eller vad? det finns ju fortfarande åtskilliga i vårt samhälle som fortfarande anser sig ha gudomligt stöd när de hävdar att kvinnan ska underordna sig sin man och tiga i församlingen.

  1. Svenska härskare skapade inte bibeln. Koranen uppenbarades för profeten över en tidsperiod på ca 23 år, under det att han härskade, och som jag har förstått det dök många kapitel upp som svar på konkreta problem han upplevde i sitt regerande. Denna ändamålsenlighet, tillsammans med profetens konkreta exempel som härskare, blev tillsammans ett ganska detaljerat recept på de sociala reglerna, hur samhället ska styras och hur rättskipningen ska se ut. Att divergera från detta blir förstås tungrott, om än inte omöjligt.

   Visst finns patriarkala tendenser även i kristendomen, men jag har uppfattningen att dessa inte är tillnärmelsevis lika omfattande och kodifierade som i islam. Här är ett exempel:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_inheritance_jurisprudence#Inheritance_and_the_Qur.27an

   1. Det var inte riktigt min poäng, och som jag förstår det, inte heller din eftersom du tillskriver de relativt sett högre WPS-score i forna östländer som ett faktiskt resultat av att religionen har stått under religionsrepressiva regimer. Eller mao en modulering av gällande sociala konvenanser långt efter religionens ”födelse” och etablering.

    Ur ditt diagram så är spridningen mellan mest/minst kvinnorepressiva nationer ungefär lika stor mellan muslimska och icke-muslimska länder, låt vara att de muslimska har faktiskt lägre värden.

    Jag delar din erfarenhet av att ha mött många muslimer med en väl fungerande hjärna mellan öronen som har styrt deras privata och offentliga moral och handlande mot det överseende. Så varför ser det ut som det gör i världen, ffa den muslimska? Ett argument som jag ofta hör är att kristendomen är sådär en 600 år äldre än islam, där skillnaden i ålder är förklaringen till att den äldre av religionerna har tappat en hel del av det tolkningsföreträde som kristendomen en gång hade i västerlandet.

    1. Som jag ser det är orsaken till att islam är extra problematisk inte kopplad till idén att ett hårdhänt flergenerationsprojekt att avskaffa religionen i vissa länder mildrar problematiken.

     Förstår inte riktigt hur du läser spridningen. De icke-muslimska länderna verkar inte ha mer än 0.2 skillnad i WPS-värde för likartad BNP medan de muslimska skiljer mer, uppåt 0.3, på sina ställen. Excel räknar ut R^2 till ca 0.7 för de icke-muslimska länderna och 0.3 för de muslimska.

     Den förklaring du nämner låter konstig i mina öron. Varför skulle 2000 år respektive 1400 år göra någon större skillnad? Som jag ser det är islam helt enkelt annorlunda. Läs gärna denna artikel av Shadi Hamid, en muslimsk-amerikansk vänsterakademiker som skrivit intressanta saker i ämnet. Denna intervju av honom är också intressant.

     Ett litet utdrag: ”I am arguing that Islam is exceptional. I think there’s a general discomfort among American liberals about the idea that people don’t ultimately want the same things, that there isn’t this linear trajectory that all peoples and cultures follow: Reformation, then Enlightenment, then secularization, then liberal democracy.”

 2. Intressant,

  Hur ser du på detta kontra hög invandring från muslimska länder? Och även länder som inte kommit lika långt som oss civilisatoriskt= ”låg BNP” ?

  Vet du något om hur attityder förändras hos muslimer beroende på policy i mottagarlandet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *