Historisk energi-rampning

Jag har knackat ihop några grafer för en dos fågelperspektiv. Allt i detta inlägg gäller all energi, inte elektricitet enbart. Såhär ser marknadsandelarna ut för olika energislag ut får vårt senaste avslutade år (all data enligt BP-statistiken):

world_energy_by_source_2014
Ganska illa, eller hur? Men hur har detta utvecklats över åren? Sen 1965 har energikonsumtionen ökat från under 4 miljarder ton oljeekvivalenter per år till över 13, dvs mer än trefaldigats. Marknadsandelarna har per energislag utvecklats enligt nedanstående graf (dvs årlig förändring):

bp-statistical-review-of-world-energy-2015-workbook_965_image004

Grafen är ganska stökig, så låt oss fossilt och icke-fossilt för sig!

Först fossil energi:

fossil-market-shares

Jag har markerat oljekriserna och Kinas koldrivna inträde på världsmarknaden ovan. Ganska välkänt, och vi ser hur olja och kol slår lite upp och ner medan naturgasen mycket långsamt tycks knapra i sig marknadsandelar över åren.

För icke-fossila energislag har utvecklingen sett ut såhär:

non-fossil-market-shares

Före Tjernobyl hade kärnkraften ett antal goda år där man kapade åt sig 0.3-0.6% av världsmarknaden per år. Sen millennieskiftet har kärnkraften däremot nästan bara tappat marknadsandelar. Samtidigt har vindkraft och solceller ännu inte mäktat med att ta ens 0.2% marknadsandel något enskilt år och inte ens tillsammans har de lyckats nå mer än 0.25% under bästa året 2013.

Om vi staplar icke-fossila energislags marknadsandelar ser det ut såhär:

non-fossil-stacked-market-shares

Vattenkraften har alltså legat ungefär still på 6% marknadsandel. Det är imponerande i sig, nästan lite beklämmande, för det innebär att älvbiotoper sabbas i samma takt som energibehovet växer.  Kärnkraften rampade till ungefär 6% marknadsandel fram till mitten av 80-talet men har sedan millennieskiftet tappat i andel pga mycket lågt byggande och kinesisk kol-rampning som ökat totalen.

Vill man vara lite positiv så kan man konstatera att vi år 2014 nådde den högsta andelen icke-fossil energi i modern tid, men ökningstakten är inte direkt överväldigande. Vi har exempelvis gått från 12.4% under bottenläget 2008 till 13.3% år 2014, dvs 0.16% tagen marknadsandel per år. I den takten tar det hela 527 år att komma till 100% icke-fossil energi.

Kärnkraften har haft bättre rampningstakt, som sagt, vilket med tillräcklig politisk vilja kan upprepas och överträffas. Om vi upprepar det bästa året, 1985, på 0.64% tagen marknadsandel, så tar det 135 år att komma till 100% icke-fossil energi. Men då ska man minnas att kärnkraftsrampningen år 1985 var begränsad till en liten handfull rika länder med teknik som idag är 30 år gammal. Sverige gick exempelvis från cirka 1% energi från kärnkraft år 1973 till 30% år 1986, dvs cirka 2.2% marknadsandel per år.

Argumentet om rika länder kan förstås användas även för vind och sol, med modifikationen att Kina är störst på vind och sol idag. Tydligt är iallafall att kärnkraften globalt har demonstrerat cirka 3 gånger högre rampningstakt än vind och sol. Kärnkraften är därtill inte en intermittent kraftkälla och kan därför problemfritt skalas till betydligt högre marknadsandelar.

Vad säger allt det här om det kommande klimatmötet? Man har pratat länge, men det finns ingen omställning av signifikans. När Kyotoprotokollet sattes på pränt år 1997 hade världen 13% icke-fossil energi och det har vi fortfarande, men världens totala energiproduktion har ökat med nästan 50%. Jag önskar oss lycka till.

4 tankar kring ”Historisk energi-rampning

  1. Ja, bland annat har USA en federal PTC, production tax credit, som ger förnybart 2.3 cent/kWh, med inflationsjustering. Men den subventionslagen löper ut ibland och förnyas något år senare, vilket har lett till en väldig ryckighet i USAs vindutbyggnad. Se exempelvis:
   http://www.ucsusa.org/sites/default/files/images/2015/02/energy-graphic-production-tax-credit-wind-capacity-bar-graph.jpg

   Bloomberg-artikeln är lätt absurd. Jag upphör aldrig att förundras över hur man kan spinna solen och vindens uppenbara nackdelar till fördelar.

   Jag tror iofs att man är något på spåret när det gäller USAs framtid i ett medellångt tidsperspektiv, minst 20 år. USA har billig frackad gas och på sina håll goda vind- och solresurser. Starka politiska krafter satsar hårt på att genom byråkrati fördyra kärnkraft. Trycket på minskade CO2-utsläpp kommer öka. Det sammantagna resultatet kommer därför bli att man successivt (låååångsamt) ersätter kolkraft och kärnkraft med frackad gas som får driva relativt billiga gaskraftverk. Gasen kommer ”drygas ut” genom utnyttjande av vind och sol.

   Problemet för konsumenterna är att de både tvingas betala sol- och vindinstallationer OCH fossilinstallationer som täcker hela effektbehovet. Fossilinstallationerna kommer inte sluta byggas för att låg kapacitetsfaktor höjer produktionskostnaden, utan man tar helt enkelt ut priser som täcker produktionskostnaderna under de timmar då vind och sol levererar dåligt. Man kan inte bygga mer sol och vind som konkurrerar ut fossilerna under dessa dyra perioder eftersom, tja, sol och vind levererar dåligt då. Artikeln är skriven av någon som är ganska måttligt ekonomiskt begåvad.

 1. Det ska bli mycket intressant att se vad våra kära representanter kommer fram till vid ”klimattoppmötet” i Paris senare i år. Vi kanske borde starta ett upprop/insamling och skicka ned H Rosling att förklara storleksordningarna i ovanstående grafer för att få någon verklighetsförankring på mötet?

  Om vi svenskar, som alltid ska vara bäst i klassen, förbinder oss att minska våra CO2 utsläpp med 50-80% till 2050 vilket verkar vara på tapeten lär det för vår del leda till undergång eftersom de lågt hängande frukterna är plockade och vi samtidigt ska lägga ned kärnkraften.

 2. Till och med jag med min begränsat analytiska förmåga, har inga som helst problem att förstå din sammanfattning av läget.
  Man skulle ju kunna hoppas på att självutnämnda experter tvingas ta in den här presentationen i sin bedömning. Att faktiska förhållanden gällande vår energiförsörjning kommer jordens invånare till del, är en förutsättning för att skapa fred och samförstånd, i vårt umgänge med varandra.
  Jag misstänker att medvetet utelämna den här typen av faktaunderlag, är tecken på en dold agenda.
  Klimathysteriska utspel riskerar bli självuppfyllande, då ingen sans och förnuft får råda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *