Pensioner eller gröna ”investeringar”

Sjunde AP-fonden vädjar i en artikel på DN Debatt att politikerna inte ska låta olika självutnämnda allmänintressen kapa pensionsfonderna. Fonden pekar på hur många organisationer lobbar hårt för att pensionspengarna ska styras på ett sätt som gynnar deras intressen och man varnar för konsekvenserna.

En av de stora trenderna i miljö-lobbyingen på senare tid är  s.k. ”divestment” som innebär att man säljer av tillgångar i oetiska företag. Senast var det några Rockefeller-arvingar som fick rubriker för sina planer i den riktningen.

divest-logo

AP-fonden hade låtit göra en opinionsundersökning som visar att bara 25% av svenskarna accepterar att miljö- och etikhänsyn ska få påverka pensionerna negativt. Miljödebattörer som Ekologistas (ni vet, de som fick utgöra exempel för tillväxthaverismen) är mycket negativa till svenskarnas samvetslösa girighet. Själv tycker jag att utslaget tvärtom visar på en avsevärd mognad hos befolkningen. Utan mer information kan man förstås inte vara säker på bakgrunden till röstetalen, men det troliga är att det här inte bara handlar om pengar, utan att många i befolkningen faktiskt begriper!

Folket kanske förstår att moralisterna ofta gör mer skada än nytta om de får igenom ”rättvisa löner”, nedlagd kärnkraft, ekologiskt jordbruk mm. Man förstår att företagens lönsamhet bygger på produkternas kostnader/efterfrågan och inte på aktiernas dito. Man förstår att läget snarast blir sämre om svenska institutionella placerare lämnar W.O. till mindre nogräknade investerare.

I skrivande stund har debattartikeln attraherat hela fyra moraliserande repliker som alla rekommenderar att politikerna ska gå emot folkviljan. Först ut var en koalition av just sådana lobbyorgansationer som AP-fonden varnar för: Latinamerikagrupperna, Sveriges konsumenter, Afrikagrupperna, Jordens vänner, Fossil Free Sverige, Fair Trade Center, Swedwatch, Forum Syd, Kristna Fredsrörelsen och WWF. Deras argumentation går ut på att AP-fondernas agerande inte duger, planeten håller på att gå under och att det finns bred politisk enighet om att skärpa reglerna. Inte särskilt givande.

Nästa replik kommer från vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesman, Ulla Andersson. Hennes argumentation sammanfattas av detta citat: ”Vad som däremot är djupt oroande, och som med största säkerhet kommer att urholka pensionerna, är om AP-fondernas medel inte används för att öka sysselsättningen och ställa om utvecklingen i en mer hållbar riktning, såväl socialt som miljömässigt.”

greencommie

Det är den vanliga ekonomiska magin från Vänsterpartiet, där väldigt kostsamma åtgärder i socialistisk riktning (hitte-på-jobb, vansinniga solcellsinvesteringar mm)  via någon form av dynamiska effekter ska ge god avkastning. I det här fallet ska en liten grupp svenskar, kanske 0.02% av världens befolkning, tvingas betala för investeringar som i bästa fall gynnar någon överhuvudtaget, och isåfall alla världsmedborgare. Den samhällsekonomiska avkastningen på förlorade pensionsmedel bör därmed vara 5000x för att svenska pensionärer ska hållas skadeslösa!

Tredje repliken är från Naturskyddsföreningen. Orsaken till att de inte slår sig ihop med lobbyisterna i den första repliken kan vara att man lobbar för en egen konstruktion som går ut på att statskassan ska ta på sig förlusterna: ”För att driva omställningen till miljö- och klimatanpassade kapitalplaceringar borde regeringen inrätta gröna obligationer som kan säljas till AP-fonderna. En statlig obligation är en konstruktion som garanterar investerarna en säker intäkt.” Man påpekar att Miljöpartiet lovat att verka för gröna obligationer och att sossarna lovat tänka på saken. Bra att veta inför nästa val?

green_churchFjärde och sista repliken kommer från Svenska Kyrkan. Vi har tidigare sett kyrkans företrädare i mycket tveksamma sammanhang kring anti-kärnkraftsaktivism, peak-oilande mm, och detta är ytterligare ett exempel. Förutom självklara moralkakor från ett religiöst samfund, så hänvisar de till en icke-akademisk undersökning kring lönsamhet: ”Deutsche Bank, som gått igenom ett sextiotal studier i ämnet. Nio av tio bolag med ett gediget arbete inom miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption är mer lönsamma att äga och har högre kreditvärdighet än genomsnittet.” 

Trogna läsare av denna blogg ser nog direkt ett par uppenbara svagheter i den typen av undersökningar. För det första har vi det här med orsak och verkan: Det troliga är att en katt har fin päls pga den har resurser över, snarare än att den får resurser över för att den har fin päls! För det andra är det ganska normalt att nischat företag med ett starkt varumärke har haft goda vinstmarginaler jämfört med ett företag som konkurrerar främst med effektiv produktion. Det betyder inte att alla företag kan eller bör sälja lyxprodukter med hög marginal och hög svansföring.

Om man kunde tjäna pengar genom att gå på miljöarbete så hade folk gjort det, vilket hade höjt aktiekursen på företagen, vilket hade gjort det omöjligt för nya investerare att gå in och tjäna pengar på det sättet. Marknaden eliminerar kontinuerligt grunden till såna här enkla och korkade formler.

Likt Naturskyddsföreningen vill kyrkan att staten ska ta smällen: ”De bolag som är med i denna omställning tillhör också vinnarna, under förutsättning att politiker krattar manegen så att investerare vågar satsa långsiktigt på dessa bolag. Först då kan investerare vara en stark och aktiv kraft i klimatomställningen”.

crony-capitalism

Vad är den gemensamma faktorn hos alla dessa organisationer? Jo, de lever på skattepengar och använder sina stora anslag till ideologiproduktion och lobbying för att påverka staten. De organisationer som i andra sammanhang är noga med att sjunga demokratins lov, slår inte för ett ögonblick av på takten och kraven när de hör att bara 25% går med på att bränna pensionerna på politiska projekt. Tvärtom – de triggas som en flock pirayor! Kanske bör staten skiljas från dessa organisationer, på riktigt?

Slösa bort pensionerna? Nejdetskaviinte!

2 tankar kring ”Pensioner eller gröna ”investeringar”

  1. Sant att korrelation mellan miljöarbete och lönsamhet klart troligt inte indikerar att miljöarbete ger lönsamhet utan snarare tvärtom. I svensk offentlighet har den omvända kausaliteten brett stöd, men folk visar förnuft genom pensionerna. (Vissa industrier ser jag iofs själv gärna att man låter bli att investera i, till exempel vapen och tobak.) Svenska kyrkans ställningstagande i debatten förvånar inte, deras företrädare rör sig stadigt allt längre ut på vänsterkanten.

    Två tips för bloggposter: TTIP (stort och viktigt ämne) och insekter som människoföda (litet men intressant ämne).

    1. Tack, jag får kolla upp dessa! Just nu är mitt problem att jag har 10x mer bloggpostningsidéer än tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *