Global vindkraftsutbyggnad

GWEC, vindbranschens globala samarbetsorganisation, släppte idag statistiken för 2017. År 2015 byggdes ca 64 GW vind, 2016 byggdes ca 55 GW och 2017 sjönk utbyggnaden vidare till 53 GW.

Första paragrafen i pressmeddelandet innehåller texten ”The 2017 market remained above 50 GW […]”. Det är alltså en sorts seger att man lyckas hålla sig kvar över 50 GW, vilket tyder på att det skett en viss tillnyktring sedan 2015, då organisationen hade väldigt optimistiska prognoser:Det här betyder att den procentuella tillväxten sjunker och nu är nere på ca 10%:År 2009 var det sista då man med visst fog kunde hävda att vindkraften hade ”exponentiell tillväxt”. Sedan dess har man etablerat sig allt tydligare i den ”linjära” mittersta delen av en S-kurva. Om man krasst antar att 55 GW är den typiska byggtakten och livslängden är 25 år, så kommer vi plana ut kring 1300 GW total global kapacitet, vilket med 30% kapacitetsfaktor räcker till ca 3500 TWh, motsvarande ca 15% av världens elproduktion idag.

Vindkraftsel är idag billigare än solcells-el, men solcellerna växer ännu exponentiellt. Solcellerna växte häromåret med i storleksordningen 100 GW, och vindkraften växer som sagt i storleksordningen 50 GW. Med tanke på att vindkraften har ungefär dubbelt så hög kapacitetsfaktor (dvs producerar ungefär dubbelt så mycket energi per installerad watt), så byggs energislagen idag ungefär jämnbördigt. Med tanke på att även solcellerna producerar intermittent så förutspår jag att deras utbyggnadstakt också är nära sin peak.

 • 10
 •  
 •  
 •  

4 reaktioner på ”Global vindkraftsutbyggnad

 1. Länder med stora kylbehov har en motsvarande hög solinstrålning. Effektbehovet pga luftkonditionering korrelerar väl med levererad solinstrålning. För sådana länder ser jag en större potential för fotovoltaiskt genererad el än för vindgenererad el, den globala kapacitetsfaktorn till trots.

  Dessutom – precis som för riktigt kalla vinterdagar här vid Nordpolens rand så korrelerar värmeböljor i varmare länder med dålig vind, samt – varma vindar har ett lägre energiinnehåll än kallare, allt annat lika.

  1. Mitt intryck är ändå att dubbel kapacitetsfaktor för vind är viktigare än bättre last-matchning hos sol. Men den som lever får se, antar jag – bilden borde klarna inom några år. Vindkraft ligger före på kurvan och har än så länge mycket högre penetration i pionjärländer, inklusive på hyggligt soliga Iberiska halvön mm.


 2. Ibland blir det besvärligt med enkla mattekunskaper och internet.
  ”År 2009 var det sista då man med visst fog kunde hävda att vindkraften hade ”exponentiell tillväxt”. Sedan dess har man etablerat sig allt tydligare i den ”linjära” mittersta delen av en S-kurva. Om man krasst antar att 55 GW är den typiska byggtakten och livslängden är 25 år, så kommer vi plana ut kring 1300 GW total global kapacitet, vilket med 30% kapacitetsfaktor räcker till ca 3500 TWh, motsvarande ca 15% av världens elproduktion idag.”
  Dagens elproduktion är årligen 25 PWh varav wind ww är 850 TWh i grundskolan blev 850 av 25 000 dryga 3% INTE 15 %
  WW finns det nu 525 GW installerat (oaktat ifall en del snorror rivits ner) MEN en produktion på 850 TWh blir medeleffekten 100GW och återigen detta med % nyttjandet, högt räknat, blir alltså knappt 20% S.I.C.
  Att installera 50 GW wind årligen planar ut, 25 år där, på 1250 GW med ett nyttjande på typ 19% vilket ger i fortfarighetstillstånd… en årsproduktion på 2 PWh (matematiken igen)
  Dessutom wind kostar dryga 30 öre/kWh kanske upp till 40 öre utan subventioner osv MEN med nyvarande nyttjande på dryga 30% ett nyttjande på 20% är ren ebberöds bank speciellt om man inte har billig kolkraft som reservkraft… för ärligt kolkraft med 80% nyttjande är ganska billig el…. MEN vad ska man ha motsvarande installerade wind till egentligen… ”En kul/ful grej”

  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-internationellt/Elproduktion/

  1. Hej Björn! Vindkraftens produktion 2016 var ca 960 TWh enligt BP, och därför antagligen runt 1100 TWh år 2017, vilket utgör cirka 4.4% av världens elproduktion.

   Om vi utgår från kända siffran 960 TWh under 2016 och konstaterar att det kommer från ett genomsnitt av märkeffekterna vid slutet av 2015 och 2016, ca 444 GW, så har vi en kapacitetsfaktor på 24.9%. Jag anser dock att det är fullt rimligt att anta att kapacitetsfaktorn ökar till 30% med tiden. Den låga kapacitetsfaktorn vi har är delvis baserad på Kinas oförmåga att hantera vindkraften i nätet, delvis på äldre verk. Med nyare verk, högre torn, bättre ordning i Kina, mer offshore etc, så kommer kapacitetsfaktorerna klättra. Därför k

   Vindkraftens främsta problem är det bränsle det INTE sparar i fossila kraftverk, och att vindkraftens existens låser in det bränslet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *